Skyddsåtgärder för covid-19 kvarstår med vissa lättnader för vaccinerade

Minskade restriktionerna för covid-19 i samhället från den 29 september, men rekommendationer om att hålla avstånd kommer att finnas kvar för personer som inte är fullvaccinerade.

28 september 2021

Nyheten riktar sig enbart till offentliga och privata vårdcentraler samt privata vårdgivare. Information om förändringar till kommunal vård och omsorg meddelas efter att beslut tagits i HSVO.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten minskar restriktionerna för covid-19 i samhället den 29 september, men rekommendationer om att hålla avstånd kommer att finnas kvar för personer som inte är fullvaccinerade. Folkhälsomyndighetens rekommendationer om skyddsåtgärder mot covid-19 i vård- och omsorg ändras inte den 29 september.

Vård- och omsorg är miljöer som är särskilt känsliga för smittspridning av covid-19. Hälso- och sjukvårdsdirektören har därför beslutat att skyddsåtgärder mot covid-19 i vården i huvudsak ska vara oförändrade från 29 september. Smittspårning och provtagning för covid-19 fortsätter som tidigare. Det är också särskilt viktigt för ovaccinerade personer att fortsätta hålla avstånd i vården.

För personalgrupper med en hög vaccinationstäckning ges nu möjlighet att hålla fysiska möten och utbildningar på arbetsplatsen, men personalen ska sträva efter att hålla avstånd till varandra. Det blir också möjligt att hålla behandlingsgrupper för fullvaccinerade patienter.

 

Kontakt