Skärpta rutiner för avstånd och användning av munskydd

På grund av en ökad smittspridning av covid-19 i Uppsala län skärps smittskyddsåtgärderna i vård och omsorg. De nya rekommendationerna innebär att personal ska hålla två meters avstånd till varandra när det är möjligt. Om två meters avstånd inte kan hållas vid möten och utbildningar bör digitalt alternativ väljas i första hand.

10 december 2021

När personal måste arbeta inom två meter från varandra rekommenderas nu att munskydd används. Det rekommenderas även att patienter, brukare och besökare erbjuds att använda munskydd när de inte kan hålla avstånd till andra personer (utom i det egna hemmet).

De nya rekommendationerna gäller från 10 december för Region Uppsala och privata vårdgivare samt från 14 december inom kommunal vård och omsorg.

De nya rekommendationerna gäller i tillägg till de smittskyddsåtgärder som finns sedan tidigare. Personal rekommenderas att:

  • Vaccinera sig mot covid-19 och influensa.
  • Följa basala hygienrutiner och klädregler.
  • Vara uppmärksamma på symtom hos sig själva samt hos patienter och brukare.
  • Testa sig för covid-19 vid symtom.
  • Använda munskydd vid arbete inom 2 meter från patienter och brukare.

Se uppdaterade rutiner samt information:

Luftvägsinfektioner inklusive covid-19 och influensa – vårdhygieniska aspekter (docplus)

Hygienrutiner inom kommunal vård, Uppsala län (docplus)

Frågor och svar om munskydd och visir till hälso- och sjukvården, Vårdhygien, Akademiska sjukhuset.se

Frågor och svar om munskydd och visir för kommunen, Vårdhygien, Akademiska sjukhuset.se

Folkhälsomyndigheten:

Viktigt att anpassa åtgärder inom vård och omsorg efter smittläget, Folhälsomyndigheten.se