Tillfällig ersättning till personer som tillhör riskgrupp - uppdaterad rutin Covid-19 - sjukskrivning

Regeringen har tagit beslut om tillfällig ersättning till personer som tillhör riskgrupp samt möjlighet en tillfällig ersättning till personer som vill söka ersättning för att närstående tillhör riskgrupp med anledning av Covid-19.

De tillfälliga ersättningarna gäller i perioden 1 juli – 30 september och högst i 90 dagar. Instruktioner för intyg om tillfällig ersättning till riskgrupper finns nu i den uppdaterade rutinen: Covid-19 - sjukskrivning.