Lathund för dig som får frågor om vaccinationen mot covid-19 – så hänvisar du rätt

Vårdgivare får många frågor om vaccinationen mot covid-19. För att svaren ska bli så korrekta och samstämmiga som möjligt, och för att avlasta dig som får många frågor, finns här lämpliga svar och länkar till goda informationskällor.

Allmänna frågor om hur vaccinet fungerar, hur säkert det är, hur det följs upp, med mera

Hänvisa i första hand till information som finns på myndigheternas webbplatser: 

Här finns redan mycket information. På Folkhälsomyndighetens webbplats finns informationsblad på en rad olika språk. Det finns också FAQ:er. 

Om personen inte har tillgång till internet eller har svårt att hitta svaret, hänvisa till den nationella telefonen 113 13. 

Frågor om när man kommer att kunna få sin vaccination 

Hänvisa till 1177.se/om-vaccin-covid-19, där planeringen för Uppsala län finns. Informationen uppdateras kontinuerligt. Region Uppsala följer Folkhälsomyndighetens planering och instruktioner.

Var tydlig med att man inte behöver kontakta vården, erbjudandet kommer att gå ut när det är dags för den grupp man tillhör. 

Frågor av medicinsk karaktär, om det är lämpligt att vaccineras när man har olika sjukdomar/tillstånd/medicinering

Med några få undantag kan de allra flesta vaccinera sig. Inför vaccinationen ska alla fylla i en hälsodeklaration som tas med till vaccinationsstället. På plats gör medicinskt kunnig personal en individuell bedömning utifrån hälsodeklarationen. Det är inte nödvändigt att kontakta behandlande läkare eller vårdcentral före vaccinationen för rådgivning. 

På 1177.se finns svar på vanliga frågor

Statistik om covid-19-vaccinationer i Uppsala län

Regionuppsala.se uppdateras fem dagar i veckan med statistik över vaccinationen.