Samlad information om kriget i Ukraina

Region Uppsala följer utvecklingen av kriget i Ukraina och samarbetar aktivt med andra myndigheter och samhällsaktörer i Uppsala län. Här samlar vi information om Ukraina för vårdgivare inom Uppsala län.

Nyheter för vårdgivare om kriget i Ukraina

2022-03-23
Läkemedel inom förmånen kan förskrivas och erhållas utan kostnad av flyktingar från Ukraina. När personer som flytt från Ukraina registrerats som asylsökande gäller samma rutiner som för övriga asylsökande.
2022-03-21
2022-03-21
Nu finns rutin för korrekt registrering av patienter från Ukraina. Vårdsystemsamordnarna för privata vårdgivare sprider information om rutinen till privata vårdgivare och hänvisar till Cosmic manualbibliotek i Programportalen.

Externa länkar