Samlad information om kriget i Ukraina

Region Uppsala följer utvecklingen av kriget i Ukraina och samarbetar aktivt med andra myndigheter och samhällsaktörer i Uppsala län. Här samlar vi information om Ukraina för vårdgivare inom Uppsala län.

Nyheter för vårdgivare om kriget i Ukraina

2023-02-17
I ett samarbete mellan Nära vård och hälsa, Migrationshälsan Cosmos samt Elevhälsans medicinska insats (EMI) inom elevhälsan, har en rutin för vaccination av barn som kommer från Ukraina tagits fram.
2023-02-03
Från 1 februari till 4.e mars kommer skyddsbehövande från Ukraina kunna ansöka om förlängt uppehållstillstånd enligt massflyktingsdirektivet.
2022-03-23
Läkemedel inom förmånen kan förskrivas och erhållas utan kostnad av flyktingar från Ukraina. Se nedan rutiner för mer information.
2022-03-21
2022-03-21
Nu finns rutin för korrekt registrering av patienter från Ukraina. Vårdsystemsamordnarna för privata vårdgivare sprider information om rutinen till privata vårdgivare och hänvisar till Cosmic manualbibliotek i Programportalen.

Styrande dokument

Information och rutiner om Ukraina för vårdgivare inom Uppsala län.

Anslag och affischer

Ladda ned anslag och informationsmaterial för utskrift att sätta upp vid entréer, mottagningar och avdelningar.

Externa länkar