Riktlinjer och rutiner – styrande dokument gällande Ukraina

Information och rutiner om Ukraina för vårdgivare inom Uppsala län.

Vårdhygien

Vårdhygien lyfter rutinerna: 

  • Triagering/yttre reception som tidigare för patienter med luftvägssymtom och prickar.
  • Rutiner som tidigare för screening av multiresistenta bakterier (MRB).
  • Som chef ha koll på immunitet hos personalen för exempelvis mässling och vattkoppor.

Vård och avgifter för personer som kommer att omfattas av massflyktsdirektivet

Enligt lagen om hälso- och sjukvård åt asylsökanden med flera ska regioner erbjuda utlänningar som inte har fyllt 18 år vård i samma omfattning som erbjuds den som är bosatt inom regionen. De som har fyllt 18 år ska erbjudas vård som inte kan anstå, mödrahälsovård, vård vid abort och preventivmedelsrådgivning. Beslutet gäller tills vidare eller fram till att Riksdagen, regeringen, Migrationsverket eller annan myndighet kommer med andra anvisningar.