Nytt vårdval LOV privat psykoterapi

Sjukhusstyrelsen beslutade den 20 juni att införa ett nytt vårdval inom LOV privat psykoterapi där kravet på Cosmic ställs.

Både nuvarande vårdval och det nya vårdvalet kommer att vara giltiga jämte varandra under hela 2023. Inga nya avtal kommer dock att tecknas från 2023 inom vårdvalet som inte har Cosmic som krav. Från och med 2024 upphör de avtal som inte övergått till Cosmic.

Beslut införande av vårdval privat psykoterapi (360online.com)

Vad behöver jag göra?

Du kommer inte behöva skicka in en ny ansökan för att övergå till det nya vårdvalet. Uppdraget är fortfarande samma som tidigare. Men för att börja använda Cosmic behöver du skicka in en intresseanmälan till Region Uppsala. Genom att skicka in intresseanmälan övergår ditt avtal i det gamla vårdvalet, där inte Cosmic kravställts, till det nya vårdvalet där Cosmic är ett krav.  

Intresseanmälan att ansluta till Cosmic (forms)

När du skickar din intresseanmälan påbörjas en process inom regionen för att starta din övergång till Cosmic. Du kommer att bli kontaktad av Samordningsansvarig för Region Uppsalas omorganiseringsteam för privata vårdgivare. Ni kommer att planera in ett uppstartsmöte där du får information om utbildning och även får möjlighet att ställa frågor direkt till de som jobbar med Cosmic.   

När du skickar in din anmälan om övergång till Cosmic hanteras dessa i turordning. Det kan dröja lite innan du blir kontaktad. Alla vårdgivare kommer att hanteras efter den ordning som intresseanmälningarna kommer in. 

Avsluta avtal

Om du inte vill ansluta dig till Cosmic och avsluta ditt avtal med Region Uppsala så behöver du skicka in nedan blankett till stab.hsa@regionuppsala.se. 

Blankett för avslut av avtal (pdf)

Cosmic

Kostnad för Cosmic är per licens, och det är en licens per användare. För att läsa mer om vad som ingår i hyran för programportalen se Region Uppsalas IT-bilaga för funktionshyra.

Funktionshyra programportal privata vårdgivare (360online.com) 

Ett flertal vårdgivare har skickat in önskemål om ändring av bolag när ett halvår gått av avtalen. Exempel kan vara att man som vårdgivare går från enskild firma till ett aktiebolag. Att göra en omorganisering i Cosmic kräver mer arbete än tidigare vilket gör att det kommer att vara svårare att byta bolag när företaget väl är inne i Cosmic.