Ansök om Region Uppsalas riktade FoU-medel

Varje år delar Region Uppsala ut cirka nio miljoner kronor i särskilda forskning och utvecklings-medel (FoU-medel) för att finansiera projekt med patientnära inriktning. Medlen är fördelade till primärvården, Folktandvården och övergripande inom Region Uppsala.

Skicka in din ansökan om Region Uppsalas riktade FoU-medel

Ansök

Krav för att ansöka

Krav på projektet

För patientnära forsknings- och utvecklingsprojekt ska den direkta patientnyttan vara tydlig och gynna patienten inom en nära framtid. Projektet ska kunna genomföras med tilldelat belopp eller med dessa medel som delfinansiering av välavgränsade delar av större projekt. Tvärvetenskapliga projekt premieras.

Krav på deltagare

FoU-medlen riktar sig till personer med begränsad erfarenhet av FoU-arbete eller till personer som befinner sig i början av sin forskarkarriär. 

För att ansöka om forsknings- och utvecklingsmedel måste du vara anställd inom Region Uppsala eller hos en enhet med vårdavtal med Region Uppsala. Anställningen ska till sin omfattning motsvara minst den kliniska delen i en förenad tjänst, vara aktiv vid ansökningstillfället och under hela projektet.

Att tänka på när du ansöker

Ansökningsperioden 2020 är nu stängd. Nästa års ansökningsperiod öppnar i februari 2021. 

Den här ansökan hör inte ihop med Folktandvårdens eller Primärvårdens riktade FoU-medel. Vänd dig dit om du vill söka deras medel.

Ansökan sker i det webbaserade systemet Researchweb. I samband med att du registrerar dig ska du fylla i ditt cv. Du måste också se till att din handledare och eventuella medsökande registrerar sig i systemet. 
Mer information om Region Uppsalas riktade FoU-medel

Återrapportering

Du som har beviljats medel ska slutredovisa projektet både vetenskaplig och ekonomiskt i din ansökan innan beviljad period är slut.

Villkorsändring från och med 2021

Beviljade projektmedel för perioden 2021-2022 kommer att betalas ut i två omgångar. Halva summan betalas ut i februari år 2021 och ska nyttjas innan utgången av 31 december 2021 och den andra halvan betalas ut i februari 2022.

  • Sökande som önskar annan fördelning än 50 procent av anslagsmedlen första året och 50 procent andra året, ska ange detta i sin ansökan.
  • Sökanden ansvarar för balansering av ett eventuellt underskott på projektet vid varje årsbokslut.
  • Outnyttjade medel kan inte, likt tidigare, föras över till nästföljande år.  

Beslut LS2019-0212 Rutin vid förtidsutbetalning av Region Uppsalas riktade FoU-medel är återtaget i och med ovan villkorsförändring. 

Kontakt

För att rapportera problem med Researchweb

E-post: support@researchweb.org

Andreas Muranyi Scheutz

Forsknings-,innovations- och näringslivsdirektör

Telefon: 018-61 72 022

Maria Gray

Administratör

Telefon: 018-61 71 516