AT- ST-utbildning/placering

Region Uppsala erbjuder AT- och ST-tjänstgöring på Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping och inom Nära vård och hälsa.