AT - tjänstgöring i primärvård

Som AT-läkare i primärvården kommer du att under handledning av en specialist i allmänmedicin tjänstgöra på en av länets vårdcentraler.

Studierektor har ett övergripande ansvar för utbildningen av AT-läkare i primärvården, anordnar seminarier, studiedagar och kurser för utbildningsläkare och handledare. Bistår vid anställning av AT-läkare.

AT-seminarier hösten 2020

3 september - Carlssonsalen, ing 100
8 oktober - Carlssonsalen, ing 100
26 november - Norlénsalen, ing 100

Lokalerna är belägna på Akademiska sjukhuset

AT-seminarierna är halv- eller heldagar, med start kl 9 och ingår i tjänstgöringen. De gånger det är halvdagar har man lästid resten av dagen. Frånvaro anmäls till Johan Wallström via e-post. 

Frukt och fika under för - och eftermiddag ingår, lunch betalas av deltagarna.

Studiedagar för AT-läkare

Gemensamma studiedagar för alla AT-läkare i Region Uppsala.
Heldagar som ingår i AT-tjänsten.

AT-prov 2020

  • 28 augusti (sista anmälan 7 aug, kl 09.00)
  • 20 november (sista anmälan 30 okt, kl 09.00)

AT-prov 2021

  • 26 februari
  • 21 maj
  • 27 augusti
  • 19 november 

Dokument och information

Kontakt