FoUU Talks 2021

Se inspelningar från Talks under 2021.

Ett år med CRUSH Covid

Fredag 17 december 2021. I detta Talk berättar Mats Martinell från Provtagningsenheten & APC forskning om covid-arbetet under det gångna året. 

Här kan du se den filmade föreläsningen (quickhannel.com).

Transkribering av filmens innehåll (pdf).

Att bättre möta invånarnas behov – Effektiv och nära psykologisk behandling

26 november 2021. I detta Talk berättar Emma Manner, projektledare från Akademiskt primärvårdscentrum Utveckling om hur vi bygger en gemensam modell för stegvis vård vid psykisk ohälsa för vuxna inom Region Uppsala.

Här kan du se den filmade föreläsningen (quickchannel.com).

Här kommer du att kunna läsa en transkribering av filmens innehåll (pdf).

Vilken effekt har exponering för blått ljus kvällstid på sömn?

29 oktober 2021. Erik Fredlund från Kungsgärdets vårdcentral berättar om Vilken effekt har exponering för blått ljus kvällstid på sömn? 

Här kan du se den filmade föreläsningen.
Här kan du läsa en transkribering av filmens innehåll (pdf).

Strukturerat egenvårdsstöd till personer med diabetes (typ 2)

24 september 2021. Jessica Rosman från Gimo vårdcentral berättar om Strukturerat egenvårdsstöd till personer med diabetes typ 2.

Här kan du att se den filmade föreläsningen (quickchannel.com).
Här kan du läsa en transkribering av filmens innehåll (pdf).

Har kvinnor med generell ledöverrörlighet en ökad risk att drabbas av bäckensmärta under graviditet?

27 augusti 2021. Kerstin Ahlqvist berättar om vad överrörlighet i lederna är, vilka konsekvenser det kan få och hur det kan mätas. Hon kommer även att beröra tillförlitligheten i dessa mätningar samt samband med bäckensmärta under graviditet.

Här kan du se den filmade föreläsningen (quickchannel.com).
Här kan du läsa en transkribering av filmens innehåll (pdf).

Digital handledarutbildning för anställda inom Nära vård och hälsa samt privata vårdcentraler

28 maj 2021. Eva Thörnqvist och Jesper Hävermark berättar om en utbildning i att handleda studenter som kommer till våra verksamheter. Handledarkursen vänder sig till alla anställda inom Nära vård och hälsa samt våra privata vårdcentraler.

Här kan du se den filmade föreläsningen (quickchannel.com).
Transkribering av filmens innehåll (pdf).

26 mars 2021. Lena Nilsson och Vera Nycander berättar om att förebygga svårigheter med kommunikation och samspel hos små barn. Ett projekt om tidig intervention i vården där de bland annat har tagit fram utbildningar till vårdpersonal och föräldrar om hur de kan stötta barnets utveckling.

Här kan du se den filmade föreläsningen (quickchannel.com).
Här kan du läsa en transkribering av filmens innehåll (pdf).

Varför gör det ont? En föreläsning om smärta och att utveckla kunskap om smärtans mekanismer

26 februari 2021. Magnus Peterson talar om smärta, som är en av de vanligaste orsakerna till att patienten söker sig ​till en vårdcentral. 

Här kan du se den filmade föreläsningen (quickchannel.com).
Här kan du läsa en transkribering av filmens innehåll (pdf).

Föräldrars livssituationer och erfarenheter

Januari 2021. Ulrika Löfqvist, Helena Fabian och Helena Tegler berättar om projektet och tankar kring deras intervjuer med föräldragrupper och deras erfarenheter av vårdinsatser under  covid-19-pandemin. 

Här kan du se den filmade föreläsningen (quickchannel.com).
Här kan du läsa en transkribering av filmens innehåll (pdf).

Kontakt

Helena Karlén Nilsson

FoU-samordnare

Hitta på sidan