FoUU Talks 2022

Se inspelningar av Talks från 2022.

Patient- och brukarmedverkan i Uppsala län

Karolina Mark, FoUU-enheten, FoU socialtjänst (den 28 januari 2022).

Se föreläsningen Patient- och brukarmedverkan i Uppsala län (streamio)

Projekt omstart

Helena Wallin Eriksson, FoUU/APC utveckling och Lena Sjöberg, Region Uppsala/Uppsala kommun (den 18 februari 2022).

Se föreläsningen Projekt omstart (streamio)

Rehabilitering vid postcovid

Jesper Hävermark med flera, FoUU / APC utbildning (den 25 mars 2022):

Se föreläsningen Rehabilitering vid postcovid (streamio)

Lyssnings- och språkmiljö hos individer med funktionsnedsättning: Lena-metodiken

Magdalena Jochym, Frida Persson och Lena Nilsson, verksamhetsområde Funktionshinder och Ulrika Lövkvist, FoUU / Forskning funktionshinder (den 29 april 2022):

Se föreläsningen Lyssnings- och språkmiljö (streamio)

Suicidprevention: Första hjälpen till psykisk hälsa

Ulrika Toresten, FoUU / FoU socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård (den 20 maj 2022):

Se föreläsningen Suicidprevention (streamio)

Kontakt

Helena Karlén Nilsson

FoU-samordnare