Sökbara interna FoU-medel

Varje år delas särskilda medel ut för att finansiera forsknings- och utvecklingsprojekt för den nära vården.

Nära vård och hälsa delar årligen ut cirka 3,1 miljoner kronor i särskilda FoU-medel för att finansiera patientnära forsknings- och utvecklingsprojekt för den nära vården.

Höstens utlysning av medel för forskning, utveckling samt doktorandmedel för 2022 är stängd. Eventuell ny utlysning för 2022 annonseras i februari 2022.

Kontakt

Annika Bring

Koordinator

Hitta på sidan