FoU-medel för den nära vården

Varje år delas särskilda medel ut för att finansiera forsknings- och utvecklingsprojekt för den nära vården.

2023 års forsknings- och utvecklingsmedel för den nära vården

Nära vård och hälsa delar årligen ut ca 3,1 miljoner kronor i särskilda FoU-medel för att finansiera patientnära kliniska forsknings- och utvecklingsprojekt för den nära vården.

Utlysning av medel för 2023 är stängd.

Behörig att söka

Projektmedel kan sökas av alla som har sin anställning vid en enhet under vårdstyrelsens budget inom förvaltningen Nära vård och hälsa, eller vid en vårdcentral som har vårdavtal med Region Uppsala. Anställningen skall till sin omfattning vara minst 33% alternativt motsvara minst den kliniska delen i en förenad tjänst, vara aktiv vid ansökningstillfället och hela det sökta projektets livslängd (även vikariat/projektanställning).

För mer information och för att komma till ansökningsformulären logga in här (researchweb)

Kontakt

För frågor om anslagen: Kontakta FoU-samordnare helena.karlen.nilsson@regionuppsala.se.

För systemteknisk support: Kontakta Researchweb support, support@researchweb.org.

Annika Bring

FoU-koordinator