Möjlighet till finansiering av forskar-ST

Har du en god forskningsidé som kan utveckla primärvården? Nära vård och hälsa (NVH), Region Uppsala erbjuder finansiellt stöd till blivande doktorander, inom ramen för ST-blocket.

Nära vård och hälsa erbjuder finansiellt stöd till ST i allmänmedicin med forskningsinriktning. Utlysningen sker i två steg. I första steget, som nu är stängd, riktades utlysningen till huvud- och bihandledare för projekt. I andra steget utlyses de projekt som godkänns av Nära vård och hälsa och som kan sökas av ST-läkare i allmänmedicin. 

Steg 2: utlysningen är öppen 14 december 2023 – 29 januari 2024 

I steg 2 utlyses de projekt som godkänts av Nära vård och hälsa och kan sökas av förvaltningens ST-läkare i allmänmedicin. Det är öppet både för förvaltningens och privata vårdgivares ST-läkare att söka. Förutsättning för att få forskar-ST är att man förväntas bli antagen som doktorand eller redan är registrerad doktorand vid Uppsala universitet i ett projekt som godkänts i steg 1 av utlysningen. Huvudhandledaren i de utvalda forskningsprojekten kommer att delta i bedömning av kandidater till forskar-ST-blocken. Doktoranderna tillsätts gemensamt av Nära vård och hälsa och de vetenskapliga handledarna. 

Länk till ansökan på Researchweb hittar du här en vecka innan utlysningen öppnar. Du kan då bekanta dig med formuläret men ansökan kan inte sparas före 14 december 2023. 

Kontakt

För frågor om utlysningen: 

Kontakta gruppchef soren.sporndly-nees@regionuppsala.se eller FoU-samordnare helena.karlen.nilsson@regionuppsala.se