Forskning i den nära vården, primärvården och habilitering

Forskning som bedrivs inom den nära vården: Den offentliga primärvården och habiliteringen, i samarbete med Uppsala universitet.

Pågående forskningsprojekt

Interna projekt genomförs inom Nära vård och hälsa (NVH) av medarbetare på förvaltningen. Externa projekt är sådana som utförs i NVH:s verksamheter och projekt utanför förvaltningen.

Information om vilka interna och externa forskningsprojekt som har godkänts under 2020/2021 kommer att uppdateras. 

Att genomföra studier inom den offentliga primärvården

Alla studier som bedrivs i den offentliga primärvården i Uppsala ska godkännas av FoUU-chef vid NVH. Godkännandet krävs innan studierna får genomförs och kontaker tas med enskilda vårdcentraler, it-avdelning eller anställda.

Skicka en ansökan samt projektplan och godkänd etikansökan. Om etikgodkännande ännu inte erhållits behöver detta kompletteras innan studien kan starta. Samtliga handlingar skickas till apc.forskning@regionuppsala.se

Sökbara interna FoU-medel

FoUU Talk

FoUU Talk – Food for thought är digitala föreläsningar där Nära vård och hälsas aktuella projekt och studier inom forskning, utveckling och utbildning presenteras. Presentationerna är 15-30 minuter.

Kontakt

Annika Bring

Koordinator

E-post: apc.forskning@regionuppsala.se