Forskning i den nära vården, primärvården och habilitering

Här kan du läsa om forskning som bedrivs inom den nära vården: den offentliga primärvården och habiliteringen, i samarbete med Uppsala universitet.

Pågående forskningsprojekt

Inom förvaltningen Nära vård och hälsa (NVH) genomförs interna projekt av medarbetare på förvaltningen. Externa projekt utförs i NVH:s verksamheter utanför förvaltningen.

Information om vilka interna och externa forskningsprojekt som har godkänts under 2020/2021 kommer att uppdateras.

Att genomföra studier inom den offentliga primärvården

Alla studier som bedrivs i den offentliga primärvården i Uppsala ska godkännas av FoUU-chef vid NVH. Godkännandet krävs innan studierna får genomförs och kontakter tas med enskilda vårdcentraler, it-avdelning eller anställda.

Skicka en ansökan samt projektplan och godkänd etikansökan. Om etikgodkännande ännu inte erhållits behöver detta kompletteras innan studien kan starta. Samtliga handlingar skickas till apc.forskning@regionuppsala.se

Sökbara interna FoU-medel

FoUU-Talk samt bokslut

FoUU-Talk – Food for thought är digitala föreläsningar där Nära vård och hälsas aktuella projekt och studier inom forskning, utveckling och utbildning presenteras. Presentationerna är 15-30 minuter. 

Kommande Talks:

  • 29 oktober: Erik Fredlund (Kungsgärdets vårdcentral), "Vilken effekt har exponering för blått ljus kvällstid på sömn?" 
  • 26 november: Emma Manner (APC Utveckling), "Att bättre möta invånarnas behov – Effektiv och nära psykologisk behandling".

FoUU-bokslut 2020

FoUU-bokslut 2019

Kontakt

Annika Bring

Koordinator

E-post: apc.forskning@regionuppsala.se