Forskning i den nära vården, primärvården och habilitering

Forskning som bedrivs inom den nära vården: Den offentliga primärvården och habiliteringen, i samarbete med Uppsala universitet.

Pågående forskningsprojekt

Externa projekt är projekt som utförs av externa parter i Nära vård och hälsas verksamheter och projekt som Nära vård och hälsa genomför utanför förvaltningen. Interna projekt är projekt som genomförs inom Nära vård och hälsa av medarbetare på förvaltningen. Information om vilka interna och externa forskningsprojekt som har godkänts under 2020 kommer att uppdateras under tidig höst. 

Att genomföra studier inom den offentliga primärvården

Alla studier som ska bedrivas i den offentliga primärvården i Uppsala ska godkännas av förvaltningsdirektör för Nära vård och hälsa. Ett sådant godkännande krävs innan studier får genomförs och kontaker tas med enskilda vårdcentraler, IT-avdelning eller anställda.

Sökbara interna FoU-medel

Kontakt

Lena Ring

FoUU-chef