Forskning i den nära vården, primärvården och habilitering

Forskning som bedrivs inom den nära vården: Den offentliga primärvården och habiliteringen, i samarbete med Uppsala universitet.

Pågående forskningsprojekt

Externa projekt är projekt som utförs av externa parter i Nära vård och hälsas verksamheter och projekt som Nära vård och hälsa genomför utanför förvaltningen. Interna projekt är projekt som genomförs inom Nära vård och hälsa av medarbetare på förvaltningen. Information om vilka interna och externa forskningsprojekt som har godkänts under 2020 kommer att uppdateras under tidig höst. 

Att genomföra studier inom den offentliga primärvården

Alla studier som ska bedrivas i den offentliga primärvården i Uppsala ska godkännas av FoUU-chef vid Nära vård och hälsa. Ett sådant godkännande krävs innan studier får genomförs och kontaker tas med enskilda vårdcentraler, IT-avdelning eller anställda.

För att detta ska kunna göra behöver en ansökan skickas in samt projektplan och godkänd etikansökan. Om etikgodkännande ännu inte erhållits behöver detta skickas in innan studien kan starta. Samtliga handlingar skickas till apc.forskning@regionuppsala.se 

Sökbara interna FoU-medel

FoUU-Talk

FoUU-Talk – Food for thought är digitala föreläsningar där Nära vård och hälsas aktuella projekt och studier inom forskning, utveckling och utbildning presenteras.

Kontakt

Lena Ring

FoUU-chef