Basutbildning: Riskbruk, missbruk och beroende

En grundläggande utbildning för dig som arbetar inom socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård i Uppsala län. Flexibelt, digitalt upplägg.

Målgrupp

Basutbildningen vänder sig till medarbetare inom kommunernas socialtjänst i Uppsala län samt Region Uppsala som i sitt arbete möter personer med riskbruk/skadligt bruk, missbruk och beroende. Utbildningen riktar sig till nyanställd och befintlig personal med behov av grundläggande kunskaper om temat. Exempelvis medarbetare inom:

 • Socialtjänst inom områden som barn och unga, vuxen, försörjningsstöd, äldre, socialpsykiatri.
 • Elevhälsa. 
 • Primärvård inklusive mödra- och barnhälsovård, familjecentraler och habilitering.
 • Enheten för studenthälsa.
 • Avdelningar och mottagningar inom psykiatrin (affektiva sjukdomar, barn- och ungdomspsykiatri, beroende- och neuropsykiatri, psykosvård- och rättspsykiatrisk vård).

Arrangör

FoU Socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård i samverkan med U-FOLD och CESAR via Uppsala universitet, Länsstyrelsen i Uppsala län och Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN).

Innehåll

Utbildningen ger en samlad, aktuell och gemensam grundläggande kunskap och förståelse om riskbruk/skadligt bruk, missbruk och beroende till medarbetare inom socialtjänst och hälso- och sjukvård. Utbildningsdagarna genomsyras av helhetsperspektiv och samverkan, för att skapa förutsättningar för vård och stöd som är jämlik, jämställd och baserad på bästa tillgängliga kunskap.
Utbildningen fokuserar bland annat på följande områden:

 • Alkohol, narkotika, spel och dopning - situationen i Sverige
 • Fysisk och psykiska hälsa, samsjuklighet
 • Ett jämställt och jämlikt ANDT-arbete
 • Risk och skyddsfaktorer för missbruk och beroende
 • ANDT, psykisk ohälsa och livslopp
 • Bemötande, etik och motivation för förändring
 • Samverkan
 • Brukar- och anhörigperspektivet
 • Familjeorienterat arbetssätt
 • Kvinnor i missbruk utsatta för våld i nära relation

Upplägg

Utbildningen anordnas digitalt med två webbsända utbildningsdagar som deltagaren kan se när det passar. Utbildningsdagarna följs av ett seminarium för reflektion och diskussion. För diplom krävs deltagande i samtliga delar:

 • Utbildningsdag 1 och 2. Går att se på webben från och med 24 mars. 
 • Digitalt reflektionsseminarium den 7 april 2021, kl. 09-12.

Efter anmälan får du tillgång till en plats i Teams där du lite närmare utbildningen kommer hitta aktuell information, kunskapstest och webblänkar till utbildningsdagarna. Där finns också möjlighet till chatt med andra deltagare.

Program

Programpunkter kan komma att justeras och fler programpunkter tillkomma. Detaljerat program presenteras senare.

Anmälan och kostnad

Deltagande i basutbildningen är kostnadsfritt. Frånvaro utan avbokning eller rimligt skäl debiteras dock 1500 kr.

Välkommen att boka din plats via länken nedan. Vi behöver din anmälan senast den 17 mars 2021.

Anmälningsformulär

Anmälan är personlig och bindande, men om du behöver avboka eller ge din plats till en kollega, kan du själv fram till och med den 17 mars ta bort anmälan genom länken i bekräftelsemejlet.

Förutsättningar och förväntningar

För att utbildningen ska bli så bra som möjligt och kunna ge så mycket som möjligt för deltagaren och i slutänden även för verksamheten och klienten/patienten/brukaren, finns det några saker som är bra att veta kring förväntningar.

Kontakt

Ehline Larsson

FoU-samordnare

Maria Adenhav Lantz

FoU-samordnare