Utbildnings- och informationsfilmer om vård, stöd och omsorg

Här hittar du webbföreläsningar och annat inspelat material som du kan ta del av när det passar in i din arbetsdag.

Petra Rohrer och Ylva Kristina Larsson

Brukarrepresentanter: Vi behöver bli fler!

I dessa filmklipp kan du höra Petra Rohrer och Ylva Kristina Larsson berätta om vikten av samskapande och om rollen som brukarrepresentant inom beroendevården.

Filmer om Delaktighetsmodellen

Delaktighetsmodellen skapar dialog och möten på lika villkor. FoU Socialtjänst och Uppsala kommun har på brukares initiativ tagit fram två korta filmer om fördelarna med att arbeta utifrån modellen.
Volen Ivanov föreläser

Miniföreläsningar om samlarproblematik

Forskaren och hoarding-experten Volen Ivanov förklarar varför vissa människor samlar på sig för mycket saker och hur vi bäst kan hjälpa denna målgrupp. De korta filmerna kan till exempel användas som kunskapsunderlag vid APT eller vid planering av insatser.

Tillsammans för psykisk hälsa – en kort film om fördelarna med att utbilda över gränserna

Psykisk ohälsa berör oss alla – och alla verksamheter. Paul Johansson från äldrepsykiatrin och Erika Norlander Ekberg från äldreomsorgen har länge hållit gemensamma utbildningar i Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA). Hör dem berätta varför.
Bild från film

Hälsoundersökning för barn och unga enligt socialtjänstlagen

Filmen riktar sig till socialsekreterare och chefer inom Uppsala läns socialtjänster. Den består av ett inspelat bildspel som kortfattat beskriver vad hälsoundersökningen innebär, vad som är syftet med undersökningen samt var man kan hitta mer utförlig information.
Kvinna vid dator

Kommande evenemang

Se vilka utbildningar och evenemang som är på gång framöver.

Kontakt

Annie Palmgren

Kommunikatör

Hitta på sidan