Titta när du vill

Här hittar du webbföreläsningar, utbildningsfilmer och annat inspelat material som du kan ta del av när det passar in i din arbetsdag.

Filmer om Delaktighetsmodellen

Delaktighetsmodellen skapar dialog och möten på lika villkor. FoU Socialtjänst och Uppsala kommun har på brukares initiativ tagit fram två korta filmer om fördelarna med att arbeta utifrån modellen.
Volen Ivanov föreläser

Miniföreläsningar om samlarproblematik

Forskaren och hoarding-experten Volen Ivanov förklarar varför vissa människor samlar på sig för mycket saker och hur vi bäst kan hjälpa denna målgrupp. De korta filmerna kan till exempel användas som kunskapsunderlag vid APT eller vid planering av insatser.

Tillsammans för psykisk hälsa

Avdelningschef/sjuksköterska Paul Johansson och verksamhetschef Erika Norlander Ekberg berättar om hur deras gemensamma utbildningar i Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA) har gjort personalen tryggare och stärkt samverkan långsiktigt mellan äldrepsykiatrin och äldreomsorgen i Uppsala län. Filmen är 5 minuter.

Hälsoundersökning enligt socialtjänstlagen

Filmen är ca 9 minuter och riktar sig till socialsekreterare och chefer inom Uppsala läns socialtjänster. Den består av ett inspelat bildspel som kortfattat beskriver vad hälsoundersökningen innebär, vad som är syftet med undersökningen samt var man kan hitta mer utförlig information. Läs mer i vår kunskapsbank.

Kvinna vid dator

Kommande evenemang

Se vilka utbildningar och evenemang som är på gång framöver.

Kontakt

Annie Palmgren

Kommunikatör

Hitta på sidan