Föreläsning om hoarding och samlande

Möter du eller dina medarbetare personer med samlarproblematik? Lär dig mer om tillståndet och behandlingen av psykolog och forskare Volen Ivanov.

Se webbföreläsningen i efterhand

Inspelningen ligger kvar i tre månader.

Föreläsning om hoarding med Volen Ivanov 8/12 2020

Volen Ivanovs presentation i pdf-format

Utvärdering

Om du sett föreläsningen vore det värdefullt för oss som arragör att få dina synpunkter. Fyll gärna i enkäten via länken nedan.

Utvärdera föreläsningen om hoarding

Målgrupp

Personer som genom sitt arbete träffar personer med en samlarproblematik. Anhöriga och andra intresserade är också välkomna.

Föreläsare

Volen Ivanov är kliniskt verksam psykolog inom psykiatrin i Stockholm och forskare vid Karolinska Institutet. Hans fokus i forskningen ligger på behandling av och orsaker till samlarsyndrom och andra närliggande tillstånd. Han har också varit med och startat ett specialiserat team för att hjälpa människor med samlarproblematik inom socialtjänsten i Stockholms stad.

Innehåll

Samlarsyndrom eller hoarding innebär försämrad livskvalitet och problem på grund av ihållande svårigheter att göra sig av med saker. Fram tills nyligen ansågs överdrivet samlande vara en form av tvångssyndrom men forskningen har visat att det är en separat problematik. Behandling finns och fungerar för många.

  • Vad samlarsyndrom är
  • Hur det förhåller sig till andra diagnoser där det också finns ett samlande
  • Hur behandlingen ser ut
  • Konkreta råd och verktyg för att bemöta, motivera och engagera personer med samlarsyndrom i sortering, organisering och rensning i hemmet

Kontakt

Maricel Knechtel

Vetenskaplig handledare