Fortbildning för chefer och arbetsledare i kommunal hälso- och sjukvård

Välkommen att delta i kostnadsfri fortbildning inom fyra valbara ämnesområden som stärker dina förutsättningar att leda verksamheten mot ökad kvalitet och effektivare arbetssätt.

Fortbildningen ges via Zoom och består av 2 + 2 timmar per valt ämne samt mindre föruppgift och uppgift mellan lärtillfällena. Varje ämnesområde ges återkommande under oktober, november och december månad – välj den tid som passar dig.

Ämnesområden

Du och din arbetsgivare avgör vilket eller vilka av dessa ämnen som är aktuella för er:

A. Optimera verksamhetsplanering

Delegation, uppföljning, ”teaming” för ökad psykologisk trygghet och effektivitet och
chef-/ledarroll i den lärande organisationen.

B. Att leda kulturellt heterogena verksamheter

Kommunikativa färdigheter i partnerskap, uppskattande nyfiket förhållningssätt och
samarbetsdialoger för ökad trygghet och organisatoriskt lärande.

C. Att leda verksamhet i kris

Hur reagerar människor i kris?, metoder och förhållningssätt för att skapa trygghet i icke-förutsägbara sammanhang, aktivt lyssnande och situationsanpassad ledning.

D. Att leda verksamhet i förändring

Förändringens fyra rum, leda i förändring, transformerande ledarskap.

Arrangör

FoU socialtjänst i samverkan med Uppsala Chefsforum. 

Praktisk information och kontakt

Fortbildningen är helt kostnadsfri. Anmäl dig genom inbjudan nedan senast 20 dagar innan vald utbildningsomgång.

Se till tider och boka din plats (pdf)

Via bekräftelsen kan du ändra eller avboka fram till 10 dagar innan start. Varje lärtillfälle har 20 platser. Färre än 10 bokningar kan innebära att tillfället ställs in eller senareläggs. Vid frågor, kontakta samordnare Sanna Tjernström.

Kontakt

Sanna Tjernström

FoU-samordnare