Fortbildningsdagar i Motiverande samtal (MI)

Arbetar du med personer i riskbruk, missbruk och beroende? Nu erbjuder vi tre olika tillfällen som fördjupar och vässar dina MI-kunskaper.

Ett gott bemötande är en grundförutsättning i arbetet inom socialtjänst och hälso- och sjukvård och att använda MI som metod och förhållningssätt i samtal och behandling är en självklarhet för de allra flesta yrkesverksamma som möter klienter/patienter. Att tillämpa MI i mötet med personer som har komplexa vård- och insatsbehov (exempelvis vid NPF och samsjuklighet) kan dock innebära en utmaning.

Nu får du möjlighet att fylla på din kunskaps- och verktygslåda och ha bättre förutsättningar till fortsatt goda möten!

Målgrupp

Personal inom socialtjänst och hälso- och sjukvård inom området riskbruk, missbruk och beroende som tidigare genomgått grundutbildning i motiverande samtal (MI).

Upplägg

Fortbildningsdagarna anordnas vid tre tillfällen och innefattar både föreläsning och aktiva moment med diskussioner och övningar. De två första kursdagarna anordnas digitalt (halvdagar). Den tredje kursdagen (27 januari) planerar vi att genomföra på plats i Uppsala, men beroende på rådande förutsättningar kan den komma att anordnas digitalt.

Anmälan

Du väljer kursdag utifrån det du har möjlighet till eller är intresserad av. Deltagande vid samtliga tre tillfällen ger kursbevis. Antalet platser är dock begränsat och kan komma att fördelas utifrån representation.

Välkommen att anmäla dig genom länkarna under respektive kursdag nedan. Mer praktisk information om anslutning och deltagande får du per e-post några dagar innan varje tillfälle.

Kursdagar och anmälan

Klicka på rubrikerna nedan för att läsa mer om varje kursdag och boka din plats (en anmälan per person och tillfälle).

Kursledare

Peter Wirbing leder de två digitala halvdagarna. Han är beteendevetare med grundläggande psykoterapiutbildning i KBT samt erfaren MI-utbildare och medlem i Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT). Peter Wirbing har författat flertalet böcker inom MI och beroende.

Liria Ortiz leder heldagen i januari. Hon är bland annat leg. psykolog och leg. psykoterapeut, lärare och handledare i KBT, utbildare i MI och medlem i MINT. 2017 vann hon Stora Psykologpriset. Hon är även författare till flertalet böcker inom sitt verksamhetsområde.

Kontakt

Maria Adenhav Lantz

FoU-samordnare

Hitta på sidan