Arbetsmöten om hoarding/samlande: Kunskapsläge och utbildningsbehov

Träffar du i arbetet personer med samlarproblematik? Nu får du möjlighet att utbyta erfarenheter och bli en del av utvecklingen.

Hoarding, även kallat patologiskt samlande och samlarsyndrom, är en relativt ny diagnos. För att kartlägga och vid behov höja kunskapen om hoarding hos relevanta professioner i Uppsala län, har FoU socialtjänst på uppdrag av samråd HSVO startat ett projekt.

Delta i två arbetsmöten

Som en inledande del i projektet anordnar vi två möten där vi tillsammans kartlägger kunskapsläget i berörda verksamheter samt identifierar behov och önskemål om kunskapshöjning. Välkommen att delta!

Inbjudan riktar sig till dig som genom ditt arbete inom Uppsala län kommer i kontakt med samlarproblematik. Olika erfarenheter och perspektiv behövs! Vi ser gärna mötesdeltagare från yrkesgrupper som läkare, sjuksköterskor, skötare, kuratorer, psykologer, biståndshandläggare, socialsekreterare, boendestöd, personal i grupp-/servicebostad och hemtjänst, hyresvärdar och handläggare hos Kronofogden. 

Representanter från brukarorganisationer och djurskydd

Vi söker även representanter från brukarorganisationer. Som brukarrepresentant får du arvode i enlighet med riktlinjerna som gäller för patient och brukarmedverkan inom kunskapsstyrning. Då samlare ibland har många husdjur välkomnar vi även representanter från djurskyddsföreningar i arbetsgruppen.

Praktiskt kring träffarna

De två arbetsmötena genomförs under hösten 2020 och/eller våren 2021.  De beräknas ta två timmar per gång. Hur arbetet sedan fortskrider beror på vad vi och gruppen kommer fram till. Datum sätts då vi har tillräckligt intresseunderlag.

Exempel på frågeställningar

  • Vad vet vi om målgruppens storlek – finns behov av inventering?
  • Vilka kompetensbehov finns inom olika verksamheter/professioner
  • Förutsättningar i organisationerna
  • Vilket stöd kan personer med samlarbeteende få? Hur arbetar ni i dag?
  • Vad funkar / funkar inte?  

Covid-19-anpassningar

Det kommer vara möjligt att delta via länk och troligen även i lokaler där avstånd kan upprätthållas (max fem personer).

Så här deltar du

Välkommen att kontakta projektledare Maricel Knechtel för mer information och intresseanmälan. Vi önskar ditt svar senast den 6 november 2020.

Kontakt

Maricel Knechtel

Vetenskaplig handledare