IBIC fördjupningsutbildning för LSS- och biståndshandläggare

Tema: Bedöma behov och övergripande mål.

Fördjupa och nyansera dina kunskaper om Individens behov i centrum, IBIC. Under utbildningen ges flera tillfällen att tillsammans med kollegor i länet genomföra olika övningar, att diskutera ärenden ur ett handläggningsperspektiv och att ställa frågor direkt till Socialstyrelsens utbildare på området.

Programinnehåll

  • Vinsterna med delprocesstegen bedömt och
    avsett funktionstillstånd och generisk skala.
  • Att tillämpa generisk skala.
  • Samsyn i bedömt och avsett funktionstillstånd.
  • Att stödja individen att uttrycka sin vilja.
  • Att beskriva engagemang och delaktighet.
  • Innebörden av SoL- och LSS-lagstiftningens
    övergripande mål.

Målgrupp och förkunskap

Utbildningen riktar sig till LSS- och biståndshandläggare i Uppsala län. Då det är en fördjupningsutbildning ska deltagarna ha både praktiska och teoretiska baskunskaper om IBIC att bygga vidare på. Även du som arbetat länge med IBIC är välkommen att delta.

Dag, plats och praktisk information

5 maj eller 17 maj 2022, välj det datum som passar bäst. Tid: 9:00-16:00. Utbildningsdagen hålls på Scandic Uplandia i Uppsala (eller digitalt om pandemiläget försämras.). Ingen kostnad, lunch ingår. 

Kontakt

FoU Socialtjänst (Region Uppsala och kommunerna) i samverkan med Socialstyrelsen. Utbildningen ingår i en serie fördjupningsutbildningar om Individens behov i centrum (IBIC) som arrangeras med start våren 2022.

Sanna Tjernström

FoU-samordnare