Fortbildningsdag: Motiverande samtal (MI) för dig som arbetar med personer i riskbruk, missbruk och beroende

Digital fortbildning med fokus på att vässa dina MI-färdigheter i telefonmöte och digitalt möte med klienten/patienten. Välkommen att delta den 17 eller den 23 februari.

Verksamheter har under pågående pandemi alltmer behövt ställa om och mötet med klienter och patienter sker under andra former än tidigare. Under fortbildningsdagen får vi verktyg i hur vi kan göra det digitala mötet och mötet per telefon med klienten/patienten ännu bättre, samt kunskap om vilka särskilda MI-verktyg som lämpar sig bäst. Vi tar även upp hur vi kan stärka och förmedla MI-andan och MI som förhållningssätt.

Målgrupp

Personal hos socialtjänst och hälso- och sjukvård inom området riskbruk, missbruk och beroende som tidigare genomgått grundutbildning i motiverande samtal (MI).

Föreläsare

Peter Wirbing är beteendevetare med grundläggande psykoterapiutbildning i KBT samt erfaren MI-utbildare och medlem i Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT). Peter Wirbing har författat flertalet böcker inom MI och beroende.

Upplägg och kostnad

Fortbildningsdagen anordnas digitalt vid två olika tillfällen och innefattar både föreläsning och aktiva moment med diskussioner och övningar. Ytterligare information meddelas senare. 

Deltagande är kostnadsfritt.

Anmälan

Välj vilket datum du vill gå fortbildningen och anmäl dig genom en av länkarna nedan senast 4 dagar innan det datum du valt. Båda tillfällena har samma innehåll. 

Alternativ 1: Onsdag 17 februari kl. 13-16. Boka senast 11 februari.

Alternativ 2: Tisdag 23 februari kl. 9-12. Boka senast 17 februari.

Arrangör

FoU Socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård.

Kontakt

Ehline Larsson

FoU-samordnare

Maria Adenhav Lantz

FoU-samordnare