Sekretess inom området barn och unga

Hur mycket får jag säga? Osäkerhet kring sekretess och tystnadsplikt kommer ofta i vägen för samverkan kring barn och unga.

Syftet med föreläsningen är att öka kompetensen hos deltagarna när det gäller sekretess och tystnadsplikt och därmed förbättra samverkan i Region Uppsala och länets kommuner. Effektiv samverkan bidrar till att tillgodose barns behov av hälsa, stöd, vård och omsorg.

FoU Socialtjänst erbjöd föreläsningen vid flera tillfällen under våren 2021. Intresset var stort och våra utvärderingar visar att de allra flesta deltagarna tyckte att de fick en välbehövlig uppfräschning av befintliga kunskaper samt att föreläsningen bidrog till bättre förutsättningar för samverkan kring barn och unga i länet. Därför har vi lagt till nya datum i höst. 

Målgrupp

Medarbetare inom verksamheter riktade mot barn och unga som arbetar utifrån lagrummen i hälso- och sjukvårdslagen, skollagen och/eller socialtjänstlagen.

Innehåll

Föreläsningen beskriver de grundläggande strukturerna i offentlighets- och sekretesslagen, allmänna bestämmelser, de myndighetsspecifika bestämmelserna och undantagsbestämmelser. I föreläsningen kommer bland annat frågeställningar om orosanmälningar samt placerade barn och ungdomar att tas upp.

Föreläsare

Therese Fridström Montoya är biträdande universitetslektor vid Uppsala universitet, docent i civilrätt, jur. dr i offentlig rätt och socionom. Hon har bland annat skrivit läroboken "Sekretess och tystnadsplikt på socialtjänstens område" tillsammans med Fredrik Rådman. Therese har dessutom stor erfarenhet av att föreläsa om sekretessfrågor, både inom och utanför universitetet.

Upplägg

Föreläsningen ges digitalt via Zoom under en halvdag.
Bra att veta:

  • Therese delar sina handskrivna anteckningar under föreläsningens gång. Detta kan bli svårt att se på en liten skärm, så använd dator eller surfplatta (inte telefon).
  • Din mikrofon ska vara avstängd men kameran får gärna vara på.
  • Föreläsningen är innehållsrik, så välj om möjligt en lugn miljö där du kan fokusera. Flera pauser ges.
  • Inget material lämnas under eller efter föreläsningen. Anteckna det som är relevant för dig. 

Datum, tid, kostnad och anmälan

  • Föreläsningen är kostnadsfri.
  • Antalet platser är begränsat till 80 personer per tillfälle.
  • Först till kvarn gäller.
  • Individuell anmälan: Det går inte att anmäla flera deltagare samtidigt, utan var och en anmäler sig själv och deltar vid sin egen dator.
  • När du anmält dig, lägg gärna in datumet och tiden i din kalender.
  • Om du behöver avboka är det viktigt att du avanmäler dig via länken i bekräftelsemejlet eller hör av dig till oss.

Anmäl dig genom länk nedan.

Kontakt

Annie Palmgren

Kommunikatör