Sekretess inom området barn och unga

Hur mycket får jag säga? Osäkerhet kring sekretess och tystnadsplikt kommer ofta i vägen för samverkan kring barn och unga.

FoU Socialtjänst har under våren 2021, vid fyra tillfällen, erbjudit en föreläsning om sekretess med inriktning mot området barn och unga. 

Syftet med föreläsningen är att öka kompetensen hos deltagarna när det gäller sekretess och tystnadsplikt och därmed förbättra samverkan i Region Uppsala och länets kommuner. Effektiv samverkan bidrar till att tillgodose barns behov av hälsa, stöd, vård och omsorg.

Nya datum i höst

Intresset har varit stort och utvärderingar visar att de allra flesta deltagarna har tyckt att föreläsningen gett en välbehövlig uppfräschning av befintliga kunskaper samt att den bidragit till bättre förutsättningar för samverkan kring barn och unga i länet.

Därför har vi lagt till nya datum i höst. Först till kvarn gäller och kom ihåg att anmälan är personlig. Det går inte att anmäla en hel personalgrupp. Var också noga med att direkt lägga in bokningen i din kalender samt avboka platsen om du får förhinder.

Målgrupp

Medarbetare inom verksamheter riktade mot barn och unga som arbetar utifrån lagrummen i hälso- och sjukvårdslagen, skollagen och/eller socialtjänstlagen.

Innehåll

Föreläsningen beskriver de grundläggande strukturerna i offentlighets- och sekretesslagen, allmänna bestämmelser, de myndighetsspecifika bestämmelserna och undantagsbestämmelser. I föreläsningen kommer bland annat frågeställningar om orosanmälningar samt placerade barn och ungdomar att tas upp.

Föreläsare

Therese Fridström Montoya är biträdande universitetslektor vid Uppsala universitet, docent i civilrätt, jur. dr i offentlig rätt och socionom. Hon har bland annat skrivit läroboken "Sekretess och tystnadsplikt på socialtjänstens område" tillsammans med Fredrik Rådman. Therese har dessutom stor erfarenhet av att föreläsa om sekretessfrågor, både inom och utanför universitetet.

Upplägg

Föreläsningen ges digitalt via Zoom under en halvdag. Inget material lämnas under eller efter föreläsningen, så anteckna det som är relevant för dig. Det finns 80 platser per tillfälle.

Datum, tid och anmälan

Välj tillfälle och anmäl dig genom länkarna nedan. Det går inte att anmäla flera deltagare samtidigt, utan var och en anmäler sig själv. Utbildningen är kostnadsfri, men om du behöver avboka eller byta plats med en kollega är det viktigt att du avbokar via länken i bekräftelsemejlet eller hör av dig till oss.

Kontakt

Sofia Billås

Administratör