Sekretess inom området barn och unga

Hur mycket får jag säga? Osäkerhet kring sekretess och tystnadsplikt kommer ofta i vägen för samverkan kring barn och unga.

----

INTRESSET HAR VARIT STÖRRE ÄN FÖRVÄNTAT OCH ALLA PLATSER ÄR NU BOKADE.

Även väntelistorna är fulla, så i dagsläget finns tyvärr ingen möjlighet att anmäla sig eller ställa sig i kö.

Vi ser över möjligheten att sätta in fler tillfällen. I så fall kommer det annonseras här på vår hemsida.

----

FoU Socialtjänst erbjuder under våren 2021 en föreläsning om sekretess med inriktning mot området barn och unga. Syftet med föreläsningen är att öka kompetensen hos deltagarna när det gäller sekretess och tystnadsplikt och därmed förbättra samverkan i Region Uppsala och länets kommuner. Effektiv samverkan bidrar till att tillgodose barns behov av hälsa, stöd, vård och omsorg.

Målgrupp

Medarbetare inom verksamheter riktade mot barn och unga som arbetar utifrån lagrummen i hälso- och sjukvårdslagen, skollagen och/eller socialtjänstlagen.

Innehåll

Föreläsningen beskriver de grundläggande strukturerna i offentlighets- och sekretesslagen, allmänna bestämmelser, de myndighetsspecifika bestämmelserna och undantagsbestämmelser. I föreläsningen kommer bland annat frågeställningar om orosanmälningar samt placerade barn och ungdomar att tas upp.

Föreläsare

Therese Fridström Montoya är biträdande universitetslektor vid Uppsala universitet, docent i civilrätt, jur. dr i offentlig rätt och socionom. Hon har bland annat skrivit läroboken "Sekretess och tystnadsplikt på socialtjänstens område" tillsammans med Fredrik Rådman. Therese har dessutom stor erfarenhet av att föreläsa om sekretessfrågor, både inom och utanför universitetet.

Upplägg

Föreläsningen ges digitalt via Zoom under en halvdag. Samma föreläsning kommer att genomföras vid fyra olika tillfällen under 2021. Det finns 70 platser per tillfälle.

Anmälan och kostnad

Utbildningen är kostnadsfri, men om du behöver avboka eller byta plats med en kollega är det viktigt att du avbokar via länken i bekräftelsemejlet eller hör av dig till oss.

Du anmäler dig genom att välja datum nedan. Länkarna går till ett anmälningsformulär där du får fylla i dina uppgifter. Det går inte att anmäla flera deltagare samtidigt, utan var och en anmäler sig själv. 

Torsdag 8 april, klockan 8:30-12:00 - FULLSATT

Onsdag 28 april, klockan 13:00-16:30 - FULLSATT

Tisdag 4 maj, klockan 13:00-16:30 - FULLSATT

Onsdag 15 september, klockan 13:00-16:30 - FULLSATT

Kontakt

Geli Lytter

FoU-samordnare