En eftermiddag om arbetsplatskultur

Lyssna till Linus Westins föredrag om svenska arbetsplatsers särdrag som kan vara svåra att få grepp om och navigera i om du kommer från ett annat land. Vilka förväntningar finns på medarbetare? Och vilka förväntningar har medarbetare?

Målgrupp

Chefer och medarbetare inom kommunal hälso- och sjukvård.

Innehåll

 • Kultur som funktion och tillhörighet. Skillnaden mellan sedvänja och kultur.
 • Svensk kultur. Utgångspunkt World Value Survey. Hur kommer det sig att Sverige sticker ut och vad följer av det?
 • Skam- och skuldkultur. Hur fungerar det och vad har det för praktiska konsekvenser på en svensk arbetsplats?
 • Språkförbistring och hur kommer vi förbi det?
 • Kulturfilter i kommunikationen. Hur tolkar vi saker beroende på varifrån vi kommer och vad vi varit med om?

Om föreläsaren

Linus Westin har en fil. kand. i kulturantropologi från Uppsala Universitet och har sysslat med olika former av socialt arbete de senaste 10 åren, varav 5 år med nyanlända.

Föreläsare Linus Westin

Ta del av föredraget

Föredraget finns tillgängligt på webben via länken nedan till och med den 21 februari 2021. Ingen anmälan eller inloggning krävs. Första blocket är cirka 90 minuter långt och andra blocket är cirka 65 minuter långt.

Se föredraget som hölls av Linus Westin den 22 oktober 2020

Diskussionsfrågor

Om flera medarbetare ser föredraget kan arbetsgruppen med fördel diskutera följande frågor tillsammans.

Igenkänning

 • Vad tänker du när du hör Linus Westins föredrag?
 • Finns det delar i hans föredrag som du känner igen dig i? Om ja, berätta!
 • Finns det delar i hans föredrag som du inte känner igen dig i? Om ja, berätta!

Kulturfilter

 • Beskriv en situation där du och dina kollegor tolkat en situation på olika sätt på grund av olika ”kulturfilter” eller tidigare erfarenheter.
 • Utifrån den situation du beskrivit - vad blev resultatet/hur löste ni situationen?
 • Hur kan denna typ av situation förebyggas?

Språkförbistring

 • Vilka erfarenheter har du av språkförbistring i arbetet?
 • Hur kan situationer med språkförbistring förebyggas?

Kontakt

Sanna Tjernström

FoU-samordnare