Samordnad individuell plan – varför, när och hur?

En digital halvdag med information, diskussion och övningar som gör dig tryggare i att påbörja och använda samordnad individuell plan (SIP).

Utbildningen ges vid flera tillfällen under våren. Välj inriktning mot barn och unga, personer mitt i livet eller äldre.

Målgrupp 

Medarbetare inom Uppsala län som kommer i kontakt med SIP antingen som deltagare på ett SIP-möte eller som den som påbörjar en SIP-process.

Syfte

Syftet är att medarbetare inom olika verksamheter ska få en gemensam grundkunskap om SIP-processen, ökad trygghet i att använda SIP som redskap och tillfälle att diskutera fall och utbyta erfarenheter.

Innehåll

 • Grunder i SIP processen.
  • Lagstiftning, länsgemensamma riktlinjer​, ansvar.
  • Varför SIP och när.
  • Behov av SIP.
  • Delar i SIP-processen, Olika roller.
  • Cosmic Link, dokumentera, skriva planen, avslutar ett SIP ärende.​
 • Gruppdiskussion utifrån ett fall/case - träning i processen, bedömning, förberedelser och genomförande av SIP-mötet
  • Erfarenhetsutbyte.
  • Stöd och material för SIP.

Mål

Efter utbildningen skall deltagarna:

 • ha kännedom/kunskap om SIP processen.
  • Grunderna i SIP.
  • ViS-riktlinjen för SIP-processen och samverkan i länet.
  • Personens behov av samordning är utgångspunkten för SIP.
 • vara förtrogna med delarna i SIP-processen
 • ha tränat på processen, bedömning, förberedelser och mötet utifrån ett fall
 • delat erfarenheter och fått en ökad kännedom och förståelse för varandras verksamheter.

Anmälan

Välj inriktning och tillfälle nedan. Länkarna öppnas i ett nytt webbfönster/flik och går till ett anmälningsformulär för det valda tillfället. Varje deltagare gör en egen anmälan, gruppanmälan är ej möjlig. Det kostar ingenting att delta. Anmälan stänger 14 arbetsdagar innan respektive datum.

Bakgrund

Samordnad individell plan, eller SIP, är en vård- och omsorgsplan som beskriver insatser/åtgärder som den enskilde har behov av från både hälso- och sjukvård och socialtjänst och som tagits fram genom samordnad planering.

Att erbjuda en SIP när patienten eller brukaren behöver samordning är ett lagkrav sedan många år, men användningen av SIP i Uppsala län är fortfarande låg.  Ökad kunskap, kontakt och övning kan underlätta och utveckla arbetet.

Arrangör och kontakt

Dessa tillfällen är en unik möjlighet till kostnadsfri utbildning i SIP samt värdefulla kontakter med kollegor i andra verksamheter/kommuner. Workshoppen arrangeras inom det länsövergripande projektet Samordnad individuell plan (SIP) avseende kunskap, genomförande och tillgänglighet vid FoUU-enheten, Nära vård och hälsa.

Charlott Jonasson Falk