Yrkesresan, Barn och unga

Yrkesresan är ett koncept för introduktion och kompetensutveckling som syftar till att ge kvalitet i varje möte mellan socialtjänstens medarbetare och invånare. ​Konceptet innehåller både digitalt lärande och kurstillfällen som anordnas regionalt.

Satsningen på Yrkesresan innebär ett samarbete mellan kommunal, regional och nationell nivå. Kommunernas efterfrågan och finansiering är motorn i arbetet. De Regionala samverkan- och stödstrukturerna (RSS) ansvarar för utveckling, drift och samordning av de olika yrkesresorna. Socialstyrelsen och andra myndigheter bidrar med kunskapsunderlag. Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, är projektägare och samordnar arbetet. 

Under en sjuårsperiod ska fem yrkesresor för olika verksamhetsområden inom socialtjänsten produceras och lanseras. Yrkesresorna består av kvalitetssäkrat innehåll från relevanta myndigheter som paketeras och tillgängliggörs via en digital lärplattform samt genom kurstillfällen och kollegialt lärande. Målgrupp är medarbetare såväl inom myndighetsutövning, verkställighet samt arbetsledare och chefer.

Kommunerna i Uppsala län beslutade 2021 att ingå i den nationella satsningen Yrkesresan. Avtal för sju år är skrivet med SKR. I hela landet har hitintills 246 kommuner anslutit och skrivit avtal för att ingå i Yrkesresan.

Mer information kommer.

Kontakt

Carina Lodén

Utvecklingsledare

Hitta på sidan