Sekretess inom området barn och unga

Startdatum 2021-11-04
Slutdatum 2021-11-04
Tid 13:00 - 16:30
Plats Föreläsning i Zoom
Anmäl dig

NYTT DATUM 4/11. Hur mycket får jag säga? FoU Socialtjänst erbjuder vid flera tillfällen en kostnadsfri föreläsning om sekretess och tystnadsplikt med inriktning mot området barn och unga.

Syftet med föreläsningen är att öka kompetensen hos deltagarna när det gäller sekretess och tystnadsplikt och därmed förbättra samverkan i Region Uppsala och länets kommuner. Effektiv samverkan bidrar till att tillgodose barns behov av hälsa, stöd, vård och omsorg.

Målgrupp

Medarbetare inom verksamheter riktade mot barn och unga som arbetar utifrån lagrummen i hälso- och sjukvårdslagen, skollagen och/eller socialtjänstlagen.

Innehåll

Föreläsningen beskriver de grundläggande strukturerna i offentlighets- och sekretesslagen, allmänna bestämmelser, de myndighetsspecifika bestämmelserna och undantagsbestämmelser. I föreläsningen kommer bland annat frågeställningar om orosanmälningar samt placerade barn och ungdomar att tas upp.

Föreläsare

Therese Fridström Montoya är biträdande universitetslektor vid Uppsala universitet, docent i civilrätt, jur. dr i offentlig rätt och socionom. Hon har bland annat skrivit läroboken "Sekretess och tystnadsplikt på socialtjänstens område" tillsammans med Fredrik Rådman. Therese har dessutom stor erfarenhet av att föreläsa om sekretessfrågor, både inom och utanför universitetet.

Upplägg

Föreläsningen ges digitalt via Zoom under en halvdag. Inget material lämnas under eller efter föreläsningen, så anteckna det som är relevant för dig. Det finns 80 platser per tillfälle.

Anmälan och kostnad

Utbildningen är kostnadsfri, men om du behöver avboka eller byta plats med en kollega är det viktigt att du avbokar via länken i bekräftelsemejlet eller hör av dig till oss.

Du anmäler dig till tillfället den 4/11 genom knappen "Anmäl dig" som går till ett anmälningsformulär där du får fylla i dina uppgifter. Det går inte att anmäla flera deltagare samtidigt, utan var och en anmäler sig själv.

Mer information om föreläsningsserien

Kontakt

Sofia Billås

Administratör