Barn som anhöriga

Startdatum 2023-04-28
Slutdatum 2023-04-28
Tid 08:30 - 12:15
Plats Clarion Hotel Gillet, Dragarbrunnsgatan 23, Uppsala.
Anmäl dig

Ger du i ditt arbete stöd till barn som är anhöriga? Vill du bättra på dina kunskaper om vad som gäller och få nya tankar om hur du kan stödja barnen på ett bra sätt?

Välkommen till Gillet den 28 april för att lära dig mer om barn som anhöriga av Länsnätverket för anhörigstöd, Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka), Barnombudsmannen i Uppsala län och andra lokala aktörer. Du får också möjlighet att lyssna till anhörigas berättelser och utbyta erfarenheter med andra i länet som berörs av dessa frågor i sitt yrke.

För vem?

Medarbetare och chefer i socialtjänst, hälso- och sjukvård och skola i Uppsala län.

Programpunkter

  • Barn som anhöriga i lagstiftningen.
  • Kommuners och regionens ansvar.
  • Innebörden av ett anhörigperspektiv.
  • Inspirerande lokala exempel på anhörigstöd.
  • Anhörigberättelser.

Praktisk information och anmälan

Det kostar inget att delta. Vi bjuder på kaffe och macka.

Boka din plats genom rosa knappen "Anmäl dig". Sista anmälningsdag är den 12 april. Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person.

Kontakt

Länsnätverket för anhörigstöd i Uppsala län

Ett forum för erfarenhetsutbyte, omvärldsbevakning och samverkan kring verksamhetsutveckling och kompetenshöjande insatser inom området anhörigstöd. Sammankallande för nätverket är FoU Socialtjänst.

Sanna Juhlin

Regional utvecklingsledare