Utbildning för socialtjänsten: Barn som upplever våld

Startdatum 2022-09-13
Tid 08:30
Plats Clarion Hotel Gillet
Anmäl dig

En heldag i Uppsala om hur våld påverkar barn och om hur socialtjänsten kan upptäcka våld och bedöma risk i ärenden där barn upplever eller utsätts för våld i hemmet.

Barnahus i Uppsala, FoU Socialtjänst och Länsstyrelsen i Uppsala län arrangerar tillsammans med Barnafrid en utbildning för dig som vill ha mer kunskap om hur våld påverkar barn och hur socialtjänsten kan upptäcka våld och bedöma risk i ärenden där barn upplever eller utsätts för våld i hemmet.

Samma utbildning ges två gånger under en dag. Du väljer om du deltar förmiddag eller eftermiddag. Tanken är att du andra delen av dagen genomför Barnafrids webbutbildning Basprogram om våld mot barn.

Målgrupp

Handläggare och chefer inom socialtjänst barn och unga i
Uppsala län.

Syfte

Att höja kunskapen kring barn som upplever och utsätts för
våld samt att sprida och öka användningen av Barnafrids
basutbildning om våld mot barn.

Innehåll

 • Information om Barnafrids webbutbildning Basprogram
  om våld mot barn.
 • Information och lägesrapport från Barnahus i Uppsala.
 • Hur påverkas barn av att uppleva och utsättas för våld i
  hemmet?
 • Att göra riskbedömningar i ärenden där barn upplever
  våld.
 • Workshop: Scenarion kring barn som upplever eller
  utsätts för våld i hemmet.

Tid och plats

13:e september kl. 08:30-12 samt 13-16:30 på Clarion Hotel Gillet i Uppsala.

Mer information och anmälan

Det kostar inget att delta. Anmäl dig senast den 12 augusti via Länsstyrelsen i Uppsala läns hemsida, länk nedan. Se även Barnafrids Basprogram om  våld mot barn.

Länkarna öppnas i ett nytt fönster i webbläsaren.

Kontakt

Utbildningen samarrangeras inom ramen för Projekt Kvinnofrid, FoU Socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård (FoU-S).

Projektledare:
Veronica Wahlström
E-post: veronica.wahlstrom@uppsala.se  
Telefon: 018-727 84 13 (onsdag eftermiddagar, torsdagar och fredagar).