Basutbildning om riskbruk, missbruk och beroende

Startdatum 2023-03-09
Slutdatum 2023-03-22
Plats Uppsala
Anmäl dig

Två dagar som ger aktuell och grundläggande kunskap om olika former av beroendeproblematik. Utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård i Uppsala län.

Den länsövergripande basutbildningen ger en samlad, aktuell och gemensam grundläggande kunskap om riskbruk, skadligt bruk/missbruk och beroende. Programmet har särskilt fokus på helhetsperspektiv och samverkan för att skapa förutsättningar för vård och stöd som är jämlik, jämställd och baserad på bästa tillgängliga kunskap. Vårens basutbildning består av två heldagar, fysiskt på plats i Uppsala.

Tid, plats och program

Fler programpunkter tillkommer. Båda utbildningsdagarna modereras av Anna Raninen, strateg inom alkoholkonsumtion och hälsa och ansvarig för alkoholforskningsfrågor på Systembolaget.

Målgrupp

Basutbildningen vänder sig till medarbetare inom kommunernas socialtjänst i Uppsala län samt Region Uppsala som i sitt arbete möter personer med riskbruk, skadligt bruk/missbruk och beroende. Utbildningen riktar sig till nyanställd och befintlig personal med behov av grundläggande kunskaper om temat.

Exempelvis medarbetare inom:

  • Socialtjänst inom områden som barn och unga, vuxen, försörjningsstöd, äldre, socialpsykiatri.
  • Primärvård inklusive mödra- och barnhälsovård, familjecentraler och habilitering.
  • Avdelningar och mottagningar inom psykiatrin (affektiva sjukdomar, barn- och ungdomspsykiatri, beroende- och neuropsykiatri, psykosvård- och rättspsykiatrisk vård).

Även andra verksamheter som möter personer med riskbruk, skadligt bruk/missbruk och beroende eller deras närstående kan ha god användning för denna basutbildning (exempelvis elevhälsa, studenthälsa). Du som studerar till socionom vid Uppsala universitet är också välkommen att ta del av utbildningen.

Förutsättningar för deltagande

  • Utbildningen ges kostnadsfritt till dig som arbetar inom någon av länets kommuner eller Region Uppsala, samt till socionomstudenter vid Uppsala universitet. (Övriga intresserade i mån av plats och till en kostnad, mejla i så fall kontaktperson nedan).
  • Chefs medgivande krävs inför anmälan till basutbildningen.
  • Båda kursdagarna är obligatoriska för intyg/diplom efter genomförd utbildning.

Anmälan

Antalet platser är begränsat. Välkommen att boka din plats senast den 28 februari genom knappen "Anmäl dig". 

Bakgrund och arrangör

Basutbildningen är tänkt att vara ett återkommande arrangemang för att uppnå en hög och jämn kunskapsnivå i länet. Den genomfördes senast våren 2021, i digital form på grund av pandemin.

Utbildningen arrangeras av den länsgemensamma forsknings- och utvecklingsenheten FoU Socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård (FoU-S) i samverkan med U-FOLD och Institutionen för socialt arbete vid Uppsala universitet, Länsstyrelsen i Uppsala län och Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN).

Kontakt

Maria Adenhav Lantz

Regional utvecklingsledare