Föreläsningar inom temat beteendemässiga och psykiska symptom vid demens (BPSD)

Startdatum 2022-10-27
Slutdatum 2022-10-27
Tid 10:00 - 12:30
Plats Digitalt

Välkommen att lära dig mer om hur du kan bemöta och stödja personer med kognitiv svikt och demens.

Föreläsningarna kommer hållas under Uppsala kommuns nätverksträff för BPSD-administratörer. Föreläsare är Katarina Almén och Katarina Lindblad. Vi sänder direkt genom Teams och du kommer hitta länken på denna sida. Ingen anmälan krävs.

Kl. 10:00-11:00
Katarina Almén, föreläsare och utbildare för Durewallinstitutet

För att stödja människor med kognitiv svikt att våga, vilja och kunna nyttja sina befintliga resurser och känna välbefinnande, så behöver vi på ett medvetet och genomtänkt sätt skapa trygghet. Det gör vi med vår empati, vårt kroppsspråk och en medveten beröring. Om vi börjar med att förstå oss själva, förstår vi också hur vi kan undvika otrygghet och frustration hos en person. Målet är att bidra till förutsägbarhet, hanterbarhet och möjlighet till delaktighet och autonomi.

Kl. 11:30-12:30
Katarina Lindblad, musikterapeut och fil dr i musikvetenskap, inriktning musik och hälsa

Musik berör de flesta människor, inte bara de ”musikaliska”. För personer med demenssjukdom kan musik bli en viktig nyckel.
Forskning visar att musik kan minska stress och oro och symptom på BPSD, men den kan också engagera och vitalisera. Musiken kan skapa trygghet, stärka självförtroendet och öka förmågan till kommunikation. Tillsammans med Svenskt Demenscentrum har Katarina utvecklat webbutbildningen Mötas i musik – musik som omvårdnad i demensvården.

Diskussionfrågor

Reflektera över föreläsningarnas innehåll och budskap kring verbal som icke-verbal kommunikation och diskutera därefter följande teman med hjälp av frågorna.

Kommunikation mellan personal och omsorgsmottagare

  1. Hur fungerar kommunikationen idag mellan personal och den enskilde omsorgsmottagaren på din arbetsplats?
  2. Hur kan kommunikationen mellan personal och den enskilde omsorgsmottagaren utvecklas?

Kommunikation mellan personal

  1. Hur fungerar kommunikationen idag mellan personal på din arbetsplats?
  2. Hur kan kommunikationen mellan personal utvecklas?

Kommunikation mellan omsorgsmottagare

  1. Hur fungerar kommunikationen idag mellan enskilda omsorgsmottagare på din arbetsplats?
  2. Vilket stöd kan personal ge för att utveckla kommunikationen mellan omsorgsmottagare?

Deltagarlänk

VIKTIGT: Din kamera och mikrofon ska vara avstängda under hela mötestiden. Använd chatten vid frågor.

Kontakt

Sanna Juhlin

Regional utvecklingsledare