Delaktighet och inflytande för barn och ungdomar genom Min karta

Startdatum 2021-04-28
Slutdatum 2021-04-28
Tid 08:30 - 10:00
Plats Digitalt via Teams
Anmäl dig

FoU Socialtjänst och gäster berättar hur metoden Min karta (tidigare VoSS ung) kan användas för att öka barn och ungdomars delaktighet och inflytande i insatser som de tar del av.

Min karta är en metod för att öka delaktighet och motivation i förebyggande och öppna insatser för barn och ungdomar, 13–20 år. Webbinariet är öppet för alla intresserade och anordnas som en del av FoU Socialtjänsts projekt Patient- och brukarmedverkan i Uppsala län.

Medverkande

  • Processledare Caroline Backlund.
  • Tidigare deltagare i Min karta.
  • Samordnare från FoU Socialtjänst som följt upp metoden.

Såhär deltar du

Webbinariet är kostnadsfritt. Boka plats genom knappen "Anmäl dig". Anmälda deltagare får en deltagarlänk till Teams tre dagar innan webbinariet. Tillfället planeras att spelas in och finnas tillgänglig på webben under två veckors tid.

Kontakt

Ulrika Toresten

FoU-samordnare

Karolina Mark