Delaktighetsmodellen – när, var, hur och varför?

Startdatum 2021-10-12
Slutdatum 2021-11-16
Tid 11:00 - 11:30
Plats Digitalt möte i Teams
Anmäl dig

I Uppsala län finns både kommuner som arbetar aktivt med delaktighetsmodellen (DMO) och kommuner som vill komma igång och testa en DMO-slinga. Välkommen till ett länsgemensamt forum för erfarenhetsutbyte!

Under våren 2021 genomfördes inom ramen för FoU Socialtjänsts projekt Patient- och brukarmedverkan i Uppsala län ett webbinarium som delvis handlade om DMO. I utvärderingarna framkom ett tydligt intresse av att få fördjupad kunskap och förståelse för DMO och DMO-processen. Vi vill gärna möta
detta intresse och bjuder härmed in till en serie korta samtal för reflektion och erfarenhetsutbyte.

Syfte och målgrupp

Syftet är att du som arbetar inom LSS ska få en djupare förståelse av DMO och dess fördelar.

Upplägg

Du deltar vid fyra korta digitala möten och reflekterar under och mellan gångerna utifrån dina och andras upplevelser. Observera att vi vill att du deltar vid samtliga tillfällen. Antalet deltagare är begränsat till 20 personer. Ingen kostnad.

Förkunskaper

Uppsala kommun har tillsammans med oss på FoU Socialtjänst tagit fram korta filmer om DMO. Filmerna uppkom på initiativ av brukare och syftet är att de ska inspirera till att använda DMO. Inför höstens samtal på temat, se gärna de två filmerna här.

Dag, tid och anmälan

Klockan 11:00-11:30 den 12 oktober, 26 oktober, 9 november och 16 november digitalt i Teams. Anmäl dig nedan senast den 4/10. Observera att du anmäler dig till ALLA fyra tillfällena.

Anmäl dig till mötesserien >>

Deltagarlänk skickas till anmälda deltagare per e-post några dagar i förväg.

Kontakt

FoU Socialtjänst och angänsande hälso- och sjukvård, Region Uppsala i samverkan med länets kommuner. Samtalen anordnas som en del av FoU Socialtjänsts projekt Patient- och brukarmedverkan i Uppsala län.

Ulrika Toresten

FoU-samordnare