Digitala Samtal – ett verktyg för stöd i samtal med barn och unga

Startdatum 2021-10-26
Slutdatum 2021-10-26
Tid 09:00 - 10:00
Plats Webbinarium i Teams
Anmäl dig

Arbetar du med barn och unga och är nyfiken på att använda digitala verktyg som stöd? Vid detta tillfälle får du lära dig hur tjänsten Digitala Samtal fungerar.

För att alla barn ska kunna komma till tals och uttrycka sina åsikter behöver verksamheternas metoder vara anpassade efter barns ålder, mognad och funktionsförmåga. Digitala verktyg kan bidra till att skapa delaktighet samt möjliggöra systematisk uppföljning.

Under detta webbinarium kommer du få information om verktyget Digitala Samtal, med fokus på hur det kan användas i socialtjänstens arbete med barn och unga.

Målgrupp

Chefer och medarbetare inom socialtjänsten i Uppsala län. Även patient- och brukarföreningar är välkomna att lyssna.

Dag, tid och anmälan

Informationstillfället genomförs digitalt den 26 oktober 2021, klockan 9:00-10:00. Anmäl dig senast den 22 oktober genom detta formulär. Deltagarlänk skickas till anmälda deltagare några dagar i förväg. Tillfället kommer att spelas in för att under en begränsad tid kunna visas för fler intressenter.

Digitala Samtal hjälper personalen i samtalet med barn, unga och äldre

Digitala Samtal är en verktygslåda som hjälper personalen i samtal med barn, unga och äldre. Här finns ett stort antal samtalsstöd och skattningsverktyg som hjälper till att öppna samtalet. Det kan vara metoder som KASAM, screeningverktyg som CAST eller jämförande verktyg som en nätverkskarta. Verktygen kopplas till verksamhetens olika processer och används sedan i det systematiska arbetet.

Alla resultat samlas in under brukarkortet från vilket man får en översikt över brukarens välmående och utveckling. Från brukarkortet är det även möjligt att skicka distansanalyser, schemalägga systematiska uppföljningar eller starta säkra och lagliga videosamtal med brukaren.

Du kan läsa mer om hur verktyget används inom socialtjänster och referenskommuner på Digitala Samtals webb.

Tips! Se även webbinariet om det digitala verktyget OmMej

28/10, kl. 9:00-10:00. OmMej är en app som hjälper barnet att berätta sin historia. Det är också ett verksamhetssystem som ger överblick och insikter.

Kontakt

Kontaktperson hos Digitala Samtal är Mattias Hallström: mattias@digitalasamtal.se

Geli Lytter

FoU-samordnare