Fördjupningsseminarium om NPF och beroende 

Startdatum 2022-12-14
Slutdatum 2022-12-14
Tid 09:00 - 11:30
Plats Teams
Anmäl dig

I oktober lanserade Socialstyrelsen nationella riktlinjer för vård och stöd vid adhd och autism. Mot bakgrund av detta erbjuder FoU Socialtjänst med samverkansparter nu ett digitalt fördjupningsseminarium om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), i synnerhet adhd, och samsjuklighet beroende.  

Ungdomar och vuxna med adhd har ökad risk för att utveckla beroende (substansbrukssyndrom), och inom beroendevården beräknas ungefär var femte patient uppfylla kriterierna för adhd. Samsjuklighet leder idag till både fördröjd diagnos och försvårad behandling.

Tidiga insatser och stöd kan förebygga större fysiska, psykiska, känslomässiga och sociala konsekvenser. För att erbjuda rätt hjälp behöver personal inom hälso- och sjukvård och socialtjänst ha en förståelse för de svårigheter som den enskilde ofta upplever vid adhd i kombination med en beroendeproblematik.

Målgrupp  

Tillfället är främst tänkt för medarbetare, chefer och strateger/utvecklingsledare inom kommunerna i Uppsala län samt Region Uppsala och Uppsala universitet som i sitt arbete möter eller på annat sätt berör personer med riskbruk/skadligt bruk, missbruk och beroende. Exempelvis medarbetare inom:  

 • Socialtjänst inom områden som barn och unga, vuxen, försörjningsstöd, äldre, socialpsykiatri.  
 • Avdelningar och mottagningar inom psykiatrin (affektiva sjukdomar, barn- och ungdomspsykiatri, beroende- och neuropsykiatri, psykosvård- och rättspsykiatrisk vård)  
 • Primärvård /vårdcentral, inklusive mödra- och barnhälsovård, familjecentraler och habilitering.  
 • Elevhälsa.  
 • Enheten för studenthälsa.  

Även andra berörda aktörer, myndigheter och organisationer samt egenerfarna och brukarrepresentanter är välkomna att delta. En del av platserna är för studenter. Deltagande i den tidigare basutbildningen (se Bakgrund) är inte en förutsättning för deltagande i fördjupningsseminariet. 

Program  och medverkande

Vi kommer vid detta tillfälle att ge en kort introduktion till NPF och adhd och titta på vad de nationella riktlinjerna och andra kunskapsstöd (vård- och insatsprogrammet, VIP) anger. Du får veta hur du kan söka mer information och hur du kan få ta del av egenupplevda erfarenheter av adhd och samsjuklighet. Dessutom får du inblick i några verksamheter och hur de jobbar med målgruppen. 

 • David Ardler – Avdelningschef/leg. psykolog, Neuropsykiatriska mottagningen för vuxna (Akademiska sjukhuset)
  Vårdprocess vid NPF och beroende. Vad säger de nationella riktlinjerna om tidig upptäckt, tidiga insatser och utredning?

 • Fanny Iselidh – IKT-pedagog på Infoteket
  Presentation av verksamheten
  PAUS

 • Lotta Borg Skoglund – Läkare och specialist i allmänmedicin och psykiatri (SMART Psykiatri)
  Samsjuklighet med särskilt fokus på skadligt bruk och beroende hos unga.

 • Ylva Kristina Larsson – Egenerfaren brukarrepresentant
  Ylva berättar om sina egna erfarenheter av samsjuklighet (adhd och beroende).

Två programpunkter tillkommer.

Dag, tid och upplägg  

Fördjupningsseminariet sker digitalt via plattformen Teams onsdag den 14 december klockan 9.00-11.30. (Incheckning från kl. 8.50 för den som vill). Tillfället kommer inte att spelas in.  

Anmälan  

Deltagande är kostnadsfritt. Anmäl dig senast den 12 december via knappen "Anmäl dig". Deltagarlänk skickas ut den 13 december.   

Bakgrund  

Under våren 2021 anordnade FoU Socialtjänst med samverkansparter en basutbildning inom området riskbruk, missbruk och beroende, där många deltagare efterfrågade fördjupande seminarier med olika teman. Temat NPF och samsjuklighet beroende är aktualiserat utifrån nyligen publicerade nationella riktlinjer samt framfört som särskilt önskemål från tidigare tillfällen och från brukarrepresentanter.     

Arrangör  och kontakt

Seminariet ges i samverkan mellan:  

 • FoU Socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård (FoU-S).  
 • Länsstyrelsen i Uppsala län.  
 • U-FOLD – Forum för forskning om läkemedels- och drogberoende, Uppsala universitet.  
 • CESAR – Centrum för socialt arbete, Uppsala universitet.  

Maria Adenhav Lantz

Regional utvecklingsledare