Riskbruk, missbruk och beroende: om tidig upptäckt, stöd och samverkan

Startdatum 2021-10-19
Slutdatum 2021-10-19
Tid 09:00 - 12:00
Plats Webbinarium i Teams
Anmäl dig

FÖRDJUPNING. Hur kan vi i ett tidigt skede arbeta med riskbruk, missbruk och beroende?

För att socialtjänst, hälso- och sjukvård och skola ska kunna erbjuda rätt typ av stöd och förebygga ytterligare problematik, är det viktigt att tidigt uppmärksamma alkohol-, narkotika- och/eller spelrelaterad problematik. 

Under detta fördjupningsseminarium fokuserar vi på hur vi kan arbeta för att förebygga, motverka och reducera riskbruk, missbruk och beroende genom tidig upptäckt och samverkan.

Målgrupp

Fördjupningsseminariet riktar sig till dig som vill få fördjupad, men också breddad kunskap och förståelse inom temat och vill ta del av lokala exempel på hur man arbetar i olika verksamheter.

Tillfället är främst tänkt för medarbetare, chefer och strateger/utvecklingsledare inom kommunerna i Uppsala län samt Region Uppsala och Uppsala universitet som i sitt arbete möter eller på annat sätt berör personer med riskbruk/skadligt bruk, missbruk och beroende. Exempelvis medarbetare inom:

  • Socialtjänst inom områden som barn och unga, vuxen, försörjningsstöd, äldre, socialpsykiatri.
  • Elevhälsa.
  • Primärvård inklusive mödra- och barnhälsovård, familjecentraler och habilitering.
  • Enheten för studenthälsa.
  • Avdelningar och mottagningar inom psykiatrin (affektiva sjukdomar, barn- och ungdomspsykiatri, beroende- och neuropsykiatri, psykosvård- och rättspsykiatrisk vård)

Även andra berörda aktörer, myndigheter och organisationer samt brukarrepresentanter är välkomna att delta. Deltagande i den tidigare basutbildningen är inte en förutsättning för deltagande i fördjupningsseminariet.

Dag, tid och upplägg

Fördjupningsseminariet sker digitalt via plattformen Teams på tisdag den 19 oktober klockan 9:00-12:00. (Teknikcheck från kl. 8:45 för den som vill.)

Program

Anmälan

Deltagande är kostnadsfritt. Anmäl dig senast den 12 oktober med knappen "Anmäl dig" eller genom detta formulär. Deltagarlänk skickas ut efter anmälningstidens slut. Antalet platser är begränsat.

Bakgrund

Under våren 2021 anordnade FoU Socialtjänst med samverkansparter en basutbildning inom området riskbruk, missbruk och beroende, där många deltagare efterfrågade fördjupande seminarier med olika teman. Detta behov vill vi nu möta och först ut är temat tidig upptäckt, stöd och samverkan.

Arrangör

FoU Socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård och Länsstyrelsen i Uppsala län i samverkan med U-FOLD och CESAR vid Uppsala universitet.

Kontakt

Maria Adenhav Lantz

FoU-samordnare