Fördjupningsseminarium om drogpreparat – skador och konsekvenser

Startdatum 2022-10-06
Slutdatum 2022-10-06
Tid 13:00 - 15:00
Plats Digitalt i Teams
Anmäl dig

Digitalt seminarium som ger dig djupare och bredare kunskaper om skador och konsekvenser av drogpreparat.

Vi behöver ständigt hålla oss uppdaterade när det gäller att känna till och ha kunskap om olika drogpreparat samt dess skador och konsekvenser.

Detta fördjupningsseminarium handlar om olika typer av preparat, deras fysiska påverkan och om deras tillgänglighet och förekomst i länet. Vi får också en uppfattning om det ser ut i Sverige och vad forskningen visar inom området.

Målgrupp

Fördjupningsseminariet riktar sig till dig som vill få fördjupad och breddad kunskap inom temat.

Tillfället är främst tänkt för medarbetare, chefer och strateger/utvecklingsledare inom kommunerna i Uppsala län samt Region Uppsala och Uppsala universitet som i sitt arbete möter eller på annat sätt berör personer med riskbruk/skadligt bruk, missbruk och beroende. Exempelvis medarbetare inom:

  • Socialtjänst inom områden som barn och unga, vuxen, försörjningsstöd, äldre, socialpsykiatri.
  • Avdelningar och mottagningar inom psykiatrin (affektiva sjukdomar, barn- och ungdomspsykiatri, beroende- och neuropsykiatri, psykosvård- och rättspsykiatrisk vård)
  • Primärvård /vårdcentral, inklusive mödra- och barnhälsovård, familjecentraler och habilitering.
  • Elevhälsa.
  • Enheten för studenthälsa.

Även andra berörda aktörer, myndigheter och organisationer samt egenerfarna och brukarrepresentanter är välkomna att delta. Deltagande i den tidigare basutbildningen är inte en förutsättning för deltagande i fördjupningsseminariet.

Dag, tid och upplägg

Fördjupningsseminariet sker digitalt via plattformen Teams torsdagen den 6 oktober klockan 13.00-15:00. (Incheckning från kl. 12:50 för den som vill.) Du behöver inte ha Teams installerat på datorn.

Föreläsare och programpunkter

Maria Adenhav Lantz, Regional utvecklingsledare, FoU-S
Introduktion till dagens tema. Kunskapsstöd och kunskapskällor.

Anna Haid, ANDTS-samordnare Länsstyrelsen i Uppsala län
Aktuellt nationellt och regionalt.

Magnus Granström, polismyndigheten Uppsala
Aktuell bild av polisens arbete i länet. Om preparat, tillgänglighet och förekomst.

Rickard Öberg Sjöstrand, Knivsta kommun
Lokalt exempel Knivsta kommun.

Tobias Eriksson, chefsöverläkare beroende- och neuropsykiatri, Akademiska sjukhuset
Fördjupning kring olika preparat och farliga kombinationer. Aktuellt just nu utifrån kliniskt perspektiv.

Fred Nyberg, professor em. i biologisk beroendeforskning, U-FOLD, Uppsala universitet
Avrundning av dagen och temat.  

Anmälan

Deltagande är kostnadsfritt. Anmäl dig senast den 3 oktober med knappen "Anmäl dig" eller denna länk. Deltagarlänk skickas ut efter anmälningstidens slut.

Bakgrund

Under våren 2021 anordnade FoU Socialtjänst med samverkansparter en basutbildning inom området riskbruk, missbruk och beroende, där många deltagare efterfrågade fördjupande seminarier med olika teman. Temat drogpreparat är framfört som särskilt önskemål från tidigare tillfällen samt från brukarrepresentanter.

Arrangör

Seminariet ges i samverkan mellan:

  • FoU Socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård (FoU-S).
  • Länsstyrelsen i Uppsala län.
  • U-FOLD – Forum för forskning om läkemedels- och drogberoende, Uppsala universitet.
  • CESAR – Centrum för socialt arbete, Uppsala universitet.

Kontakt

Maria Adenhav Lantz

FoU-samordnare