Fördjupningsseminarium om riskfyllda kombinationer av preparat

Startdatum 2023-05-25
Slutdatum 2023-05-25
Tid 09:00 - 12:00
Plats Digitalt i Teams
Anmäl dig

Ett digitalt seminarium inom området riskbruk, missbruk och beroende, där vi tittar närmare på särskilt riskfyllda kombinationer av preparat kopplat till överdosering och dödsfall men även psykisk hälsa och ohälsa. Dessutom får vi inblick i hur andra verksamheter arbetar med missbruk och beroende, för att lära mer om och av varandra.

Målgrupp 

Fördjupningsseminariet riktar sig till dig som vill få fördjupad och breddad kunskap inom temat och är nyfiken på andra verksamheter. 

Tillfället är främst tänkt för medarbetare, chefer och strateger/utvecklingsledare inom kommunerna i Uppsala län samt Region Uppsala och Uppsala universitet som i sitt arbete möter eller på annat sätt berör personer med riskbruk, missbruk/skadligt bruk och beroende. Exempelvis medarbetare inom:

 • Socialtjänst inom områden som barn och unga, vuxen, försörjningsstöd, äldre, socialpsykiatri. 
 • Avdelningar och mottagningar inom psykiatrin (affektiva sjukdomar, barn- och ungdomspsykiatri, beroende- och neuropsykiatri, psykosvård- och rättspsykiatrisk vård) 
 • Primärvård /vårdcentral, inklusive mödra- och barnhälsovård, familjecentraler och habilitering. 
 • Elevhälsa. 
 • Enheten för studenthälsa. 

Även andra berörda aktörer, myndigheter och organisationer samt egenerfarna och brukarrepresentanter är välkomna att delta. En del av platserna är för socionomstudenter.

Deltagande i den tidigare basutbildningen är inte en förutsättning för deltagande i fördjupningsseminariet. 

Dag, tid och upplägg 

Fördjupningsseminariet sker digitalt via plattformen Teams torsdag den 25 maj klockan 9.00-12.00. (Incheckning från kl. 8.50 för den som vill.) 

Program 

Med reservation för ändringar.

 • Fred Nyberg, professor i biologisk beroendeforskning, U-FOLD – Riskfyllda kombinationer av preparat och hur det påverkar hjärnan och kroppen.
  Alla typer av beroendeframkallande preparat påverkar hur våra nervceller sänder ut, tar emot och processar signaler i hjärnan och i hela kroppen. När vissa preparat kombineras kan de påverka varandras processer, vilket kan leda till riskfyllda effekter, inklusive överdoser och dödsfall. Föreläsningen kommer att fokusera på mekanismer och skeenden i hjärnan som gör att vissa kombinationer kan vara ödesdigra.
 • Ulrika Sandelin, biträdande enhetschef Uppsala kommun – Verksamhetspresentation av Team Maria.
  Vi får en inblick i verksamheten vid Team Maria: Vad jobbar de med och hur kan det se ut?
 • Anna Ekman, apotekare, Nära vård och hälsa, Region Uppsala – Förskrivning av narkotikaklassade läkemedel.
  Det övergripande regionala arbetet kring förskrivning av narkotikaklassade preparat. Finns det några skillnader i förskrivning nationellt och regionalt, eller utifrån exempelvis kön och ålder?
 • Linda Isaksson Vestberg, enhetschef Tierps kommun – Verksamhetspresentation av Gula Villan Tierp.
  En inblick i verksamheten vid Gula Villan i Tierp, exempel på hur kommunal öppenvård kan se ut och bedrivas
 • Pelle Lörelius, Verksamhetschef Mottagningen för särskild vård – Vad är Naloxon, och hur funkar det?
  Vi får en kort introduktion till vad Naloxon är, när det är aktuellt att användas och hur vi i sådana fall ska göra.

Anmälan 

Deltagande är kostnadsfritt. Anmäl dig senast den 22 maj med rosa knappen "Anmäl dig". Deltagarlänk skickas ut efter anmälningstidens slut.  

Bakgrund 

Under våren 2023 anordnade FoU Socialtjänst med samverkansparter en basutbildning inom området riskbruk, missbruk och beroende. För att komplettera den grundläggande kunskapen anordnar vi återkommande fördjupningsseminarier med olika teman för att vidga kunskapen och förståelsen inom området och inkluderar ett verksamhetsperspektiv med en inblick i olika verksamheters uppdrag och arbetssätt.

Arrangör 

Seminariet ges i samverkan mellan

 • FoU Socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård (FoU-S). 
 • Länsstyrelsen i Uppsala län. 
 • U-FOLD – Forum för forskning om läkemedels- och drogberoende, Uppsala universitet. 
 • ISA – Institutionen för socialt arbete, Uppsala universitet. 

Kontakt

Maria Adenhav Lantz

Regional utvecklingsledare