Fördjupningsutbildning i IBIC för LSS- och biståndshandläggare

Startdatum 2023-05-23
Slutdatum 2023-05-23
Tid 09:00 - 12:00
Plats Clarion Hotel Gillet, Dragarbrunnsgatan 23, Uppsala
Anmäl dig

Tema: Anhörigperspektiv. Fördjupa dina kunskaper om Individens behov i centrum (IBIC) och utbyt erfarenheter med andra i din roll.

Välkommen till en fördjupningsutbildning på temat Anhörigperspektiv. Utbildningen ingår i en serie fördjupningsutbildningar om Individens behov i centrum (IBIC) som startade våren 2022.

Under utbildningen ges flera tillfällen att tillsammans med kollegor i länet diskutera och byta erfarenheter kring handläggning och dokumentation av anhörigperspektiv samt direkt och indirekt anhörigstöd.

Målgrupp

Tillfället är riktat till bistånds- och LSS-handläggare inom kommunerna i Uppsala län.

Programinnehåll

  • Att dokumentera ett anhörigperspektiv

  • Stöd till anhöriga

  • Att följa upp med ett anhörigperspektiv

  • Anhörigberättelser

  • Erfarenhetsutbyte

Dag, tid och praktisk information

Den 23 maj 2023, kl. 09.00-12:00 på Clarion Hotel Gillet i Uppsala.
(Samma utbildning ges även den 8 maj. Se kalendariet.)

Ingen kostnad. Vi bjuder på kaffe och macka.

Anmälan

Då antalet platser är begränsat har varje kommun tilldelats ett antal platser per utbildningstillfälle och handläggarchef beslutar vilka handläggare som ska anmäla sig. Boka plats via knappen "Anmäl dig".

Kontakt

FoU Socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård (FoU-S) är en länsgemensam forsknings- och utvecklingsenhet. Vi genomför tillsammans med länets kommuner sedan hösten 2020 en förnyad satsning på IBIC. Satsningen har hittills genererat ett länsgemensamt nätverk för kunskaps- och erfarenhetsutbyte, en webbaserad grundutbildning samt en kompensutvecklingsplan för fördjupningsutbildningar för handläggare respektive utförare i Uppsala län.

Sanna Juhlin

Regional utvecklingsledare