Föreläsning om delaktighetsmodellen (DMO)

Startdatum 2023-08-31
Slutdatum 2023-08-31
Tid 10:00 - 11:30
Plats Digitalt via Teams
Anmäl dig

För dig inom socialtjänst eller angränsande vård som är nyfiken på hur man kan arbeta med delaktighetsmodellen. Modellen syftar till att öka brukarnas förmåga och vilja till delaktighet.

Välkommen att lyssna till Agneta Schelén och  Elin Schelén från Uppsala kommun. Agneta och Elin har båda lång erfarenhet av delaktighetsmodellen och arbetar aktivt med såväl DMO-slingor som med att utbilda nya vägledare i modellen.

(Åsa Christiernin som tidigare planerades medverka i föreläsningen har ersatts av Elin Schelén). 

För vem?

Medarbetare i socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård i Uppsala län.

Varför?

Syftet är att ge kunskap och inspiration kring delaktighetsmodellen (DMO). Du får veta varför metoden är bra och får en förståelse för hur kan ni använda modellen i er verksamhet.

Vad innehåller tillfället?

  • Kunskap om delaktighetsmodellens
    • bakgrund
    • synsätt och grunder
    • användningsområden och nytta.
  • Hur går en delaktighetsslinga slinga till?
  • Information om kommande vägledarutbildning.

Tid, plats och anmälan

Föreläsningen ges digitalt den 31 augusti 2023, kl. 10:00-11:30. Boka plats genom knappen "Anmäl dig". Vi skickar dig en länk till mötet senast dagen innan föreläsningen. Du behöver inte ha Teams installerat på datorn.

Bakgrund

Delaktighetsmodellens bärande idé är att stödja brukare/elever att öka sin förmåga att uttrycka och formulera sina behov och önskemål tillsammans med dem som de delar vardagen
med. Modellen lyfts fram i Socialstyrelsens Kunskapsstöd för socialtjänsten (2017) om arbete med stöd och service enligt LSS.

I Uppsala län finns kommuner som arbetar aktivt med delaktighetsmodellen. Det finns dessutom flera kommuner
som visat intresse av att komma i gång eller återuppta arbetet med modellen.

Många delar av metoden och tankesättet kan även användas inom vården.

Kontakt

Ulrika Toresten

Regional utvecklingsledare