Forskning pågår: om äldre och åldrande

Startdatum 2021-11-04
Slutdatum 2021-11-04
Tid 08:30 - 12:00
Plats Digital konferens

Forskning pågår är en konferens som länge fungerat som en mötesplats för forskare och praktiker. I år genomförs konferensen digitalt under en halvdag och temat är individen i centrum.

Socialstyrelsen lanserade 2016 Individens behov i centrum, IBIC, som modell för att stötta ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt i både handläggning, genomförande och uppföljning av insatser inom funktionshinder- och äldreomsorgens verksamheter.

Idén om att sätta individens behov i centrum för att bland annat öka individens möjligheter till delaktighet, är samtidigt inte ny, utan en grundbult i rätten till bistånd enligt socialtjänstlagen.

Att utgå från individens behov och rätten till delaktighet lyfts nu allt mer även inom hälso- och sjukvården i och med införandet av personcentrerad vård- och patientkontrakt.

Hur väl synliggörs då äldres behov i handläggningsprocessen och fungerar förvaltningsdomstolen som garant för en individ- och behovsanpassad äldreomsorg? Vilken hänsyn tar omsorgen till den åldrande människans olika behov och vilken funktion har civilsamhället, såsom Äldrelinjen? Dessa är några av frågorna som behandlas under årets upplaga av Forskning pågår: om äldre och åldrande.

Syfte

Med Forskning pågår vill vi:
• Presentera aktuell forskning som handlar om äldre och åldrande
• Skapa en mötesplats för forskare och yrkesverksamma
• Stärka kontakterna mellan universitetet och praktiken

Målgrupp

Konferensen vänder sig till personal inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård, ledare och politiker inom kommuner och landsting, forskare/lärare/studenter, pensionärs- och frivilligorganisationer samt övriga intresserade.

Dag, tid och upplägg

Konferensen genomförs digitalt via Zoom torsdagen den 4 november 2021, kl. 08.30-12.00. Deltgarlänk till Zoom skickas till anmälda deltagare några dagar innan. Konferensen är avgiftsfri.

 

Medverkande talare

Arrangör

Konferensen genomförs i samverkan mellan Uppsala universitet och Region Uppsala.

Kontakt

Universitetets kontaktperson:
Oddný Ósk Sverrisdóttir
Forskningssekreterare, humaniora/samhällsvetenskap
Uppsala universitet
Tel: 070-425 01 70
E-post: oddny.sverrisdottir@uadm.uu.se

Sanna Tjernström

FoU-samordnare

Hitta på sidan