Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA) instruktörsutbildning

Startdatum 2023-05-29
Slutdatum 2023-06-02
Plats Uppsala
Anmäl dig

Vill du lära ut fakta och färdigheter som kan rädda liv? Nu finns möjligheten att bli instruktör/utbildare inom utbildningsprogrammet Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA).

Första hjälpen till psykisk hälsa är en evidensbaserad utbildning som ökar medarbetares kompetens att identifiera och bemöta personer med psykisk ohälsa. Som instruktör får du behörighet att organisera och utföra egna "Första hjälpen till psykisk hälsa"-utbildningar inom alla områden: vuxen, äldre och ungdom.

På instruktörsutbildningen får du en detaljerad handbok. I materialet ingår även filmavsnitt och gruppövningar. Utbildningen ges av huvudinstruktörer vid Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP), Karolinska institutet.

För vem?

Instruktörsutbildningen riktar sig till dig som har ett människonära yrke, exempelvis inom socialtjänsten, skolan eller vården (i offentlig eller privat regi, inom Uppsala län). För att gå instruktörsutbildningen bör du även:

 • vara pedagogisk och ha en positiv attityd till personer med
  psykisk ohälsa
 • trivas med att prata inför andra och vara inställd på att hålla
  i utbildningar
 • gärna själv ha gått utbildningen Första hjälpen till psykisk
  hälsa
 • ha en långsiktig planering med din chef kring uppdraget
  som instruktör.

Långsiktig planering krävs

Instruktörer förväntas arbeta aktivt med suicidprevention och hålla minst två kurser per år för att behålla sin kompetens. Ansvarig chef upprättar tillsammans med den blivande instruktören en planering/upplägg för dessa kurser avseende 2023.

Första kurstillfället bör vara tidsatt redan vid starten av instruktörsutbildningen. Syftet är att säkerställa att den blivande instruktören kommer igång med att utbilda. Planeringen redovisas vid instruktörsutbildningen. Efter utbildningen finns möjlighet till handledning och stöd via ett instruktörsnätverk.

Praktisk information om utbildningen

Instruktörsutbildningen omfattar en veckas heltidsstudier, den 29 maj till och med den 2 juni 2023, fysiskt på plats i centrala Uppsala (lokal meddelas senare). Utbildningen är kostnadsfri. Max 20 deltagare. Vid många anmälningar förbehåller vi oss rätten att fördela platserna.

Anmälan

Gör en intresseanmälan genom knappen Anmäl dig senast den 14 april. Då intresset och behovet i länet är stort och utbildningen ställer vissa krav på dig som deltagare (se ovan), är du inte garanterad att få en plats efter anmälan. Senast den 28 april kommer du få besked om plats och din chef får ett meddelande om att bekräfta din medverkan. Efter din chefs godkännande är din anmälan bindande.

Kontakt

Ulrika Toresten

Regional utvecklingsledare

Sofia Billås

Administratör