Första hjälpen till psykisk hälsa, MHFA: Instruktörsutbildning

Startdatum 2022-05-09
Slutdatum 2022-05-13
Tid 08:30 - 17:00
Plats Uppsala, Clarion Gillet
Anmäl dig

I vår finns möjlighet att utbilda dig till instruktör för att därefter själv kunna leda kurser i första hjälpen till psykisk hälsa.

Första hjälpen till psykisk hälsa är en evidensbaserad utbildning som ökar medarbetares kompetens att identifiera och bemöta personer med psykisk ohälsa. Som instruktör får du behörighet att organisera och utföra egna "Första hjälpen till psykisk hälsa"-utbildningar inom områdena vuxen, äldre och ungdom.

På instruktörsutbildningen får du en detaljerad handbok. I materialet ingår även filmavsnitt och gruppövningar. Utbildningen ges av huvudinstruktörer vid Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP), Karolinska institutet.

Målgrupp

Anställda inom Uppsala läns kommuner samt anställda
inom Region Uppsala. För att gå instruktörsutbildningen bör du:

 • Vara pedagogisk och ha en positiv attityd till personer med
  psykisk ohälsa.
 • Trivas med att prata inför andra och vara inställd på att hålla
  i utbildningar.
 • Gärna själv ha gått utbildningen Första hjälpen till psykisk
  hälsa.
 • Ha en långsiktig planering med din chef kring uppdraget
  som instruktör.

Långsiktig planering krävs

Instruktörer förväntas arbeta aktivt med suicidprevention och hålla minst två kurser per år för att behålla sin kompetens. Ansvarig chef upprättar tillsammans med den blivande instruktören en planering/upplägg för dessa kurser avseende 2022.

Första kurstillfället bör vara tidsatt redan vid starten av instruktörsutbildningen. Syftet är att säkerställa att den blivande instruktören kommer igång med att utbilda. Planeringen redovisas vid instruktörsutbildningen. Efter utbildningen finns möjlighet till handledning och stöd via ett instruktörsnätverk.

Praktiskt

Instruktörsutbildningen omfattar en veckas heltidsutbildning, den 9-13 maj 2022. Utbildningen är kostnadsfri. Max 20 deltagare. Vid många anmälningar förbehåller vi oss rätten att fördela platserna.

Anmälan

 1. Gör en intresseanmälan genom knappen Anmäl dig eller detta formulär senast den 28 februari. 
 2. Då intresset och behovet i länet är stort och utbildningen ställer vissa krav på dig som deltagare (se ovan), är du inte garanterad att få en plats efter intresseanmälan. Senast den 8 mars kommer du få besked om plats och din chef får ett meddelande om att bekräfta din medverkan.
 3. Efter din chefs godkännande är din anmälan bindande men kan överlåtas till annan person. 

Inspelat informationstillfälle för dig som funderar på att bli instruktör

Ulrika Toresten, MHFA-samordnare i länet, berättar och svarar på frågor om hur du blir instruktör i Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA) och vad uppdraget som instruktör innebär. Filmen är 18 minuter lång och textad. Visa texten genom att klicka på CC i spelaren och välj Undertext svenska.

Kontakt

Vid frågor om innehållet i utbildningen, kontakta Ulrika Toresten. Vid frågor om din anmälan eller annat praktiskt, kontakta Sofia Billås.

Ulrika Toresten

FoU-samordnare

Sofia Billås

Administratör