Första hjälpen till psykisk hälsa - INSTÄLLT tills vidare

Startdatum 2021-02-01
Slutdatum 2021-02-05
Tid 08:30 - 17:00
Plats Inställt

Bli instruktör för att själv kunna hålla den livsviktiga utbildningen.

INSTÄLLT PGA PANDEMILÄGET. Vi återkommer till anmälda deltagare när det finns ett nytt datum, troligen efter sommaren 2021.

Första hjälpen till psykisk hälsa är en evidensbaserad utbildning
som ökar medarbetares kompetens att identifiera och bemöta
personer med psykisk ohälsa. Som instruktör får du behörighet
att organisera och utföra egna "Första hjälpen till psykisk
hälsa"-utbildningar inom områdena vuxen, äldre och ungdom.
På instruktörsutbildningen får du en detaljerad handbok. I materialet ingår även filmavsnitt och gruppövningar. Utbildningen ges av huvudinstruktörer vid Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP), Karolinska institutet.

Målgrupp

Anställda inom Uppsala läns kommuner samt anställda
inom Region Uppsala. För att gå instruktörsutbildningen bör du:

 • Vara pedagogisk och ha en positiv attityd till personer med
  psykisk ohälsa
 • Trivas med att prata inför andra och vara inställd på att hålla
  i utbildningar
 • Gärna själv ha gått utbildningen Första hjälpen till psykisk
  hälsa
 • Ha en långsiktig planering med din chef kring uppdraget
  som instruktör

Långsiktig planering krävs

Ansvarig chef upprättar tillsammans med den blivande
instruktören en planering / upplägg för utbildningar avseende 2021
till 2022. Första utbildningstillfället bör vara tidsatt redan vid starten
av instruktörsutbildningen. Syftet är att säkerställa att den blivande
instruktören kommer igång med att hålla utbildningar. Planeringen
redovisas vid instruktörsutbildningen. Varje instruktör behöver hålla
minst två utbildningar per år för att behålla sin kompetens. Efter utbildningen finns möjlighet till handledning och stöd via instruktörsnätverk.

Praktiskt

Instruktörsutbildningen omfattar en veckas heltidsutbildning. Utbildningen är kostnadsfri. Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person. Max 20 deltagare. Vid många anmälningar förbehåller vi oss rätten att fördela platserna.
UTBILDNINGEN ÄR FÖR NÄRVARANDE FULLBOKAD

Läs mer om MHFA

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP), Karolinska institutet

Kontakt

Ulrika Toresten

FoU-samordnare