FoUU-Talk: Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA) och suicidprevention i Uppsala län

Startdatum 2022-05-20
Slutdatum 2022-05-20
Tid 08:30 - 09:15
Plats Digital presentation genom Teams

Första hjälpen vid fysisk skada känner de flesta till, men vad gör du när någon mår akut psykiskt dåligt? Hör samordnare Ulrika Toresten berätta om ett internationellt etablerat utbildningsprogram som används suicidpreventivt i Uppsala län.

FoUU-Talks är digitala föreläsningar med syfte att sprida kunskap på ett populärvetenskapligt sätt om Nära vård och hälsas aktuella projekt och studier inom forskning, utveckling och utbildning. Nära vård och hälsa är en förvaltning inom Region Uppsala som bland annat inrymmer länets primärvård, Hälsoäventyret, Akademiskt primärvårdscentrum och FoU Socialtjänst.

Den 20 maj får vi höra FoU-samordnare Ulrika Toresten berätta hur vi kan öka kunskapen om psykisk ohälsa och rädda liv genom Första hjälpen till psykisk hälsa (Mental Health First Aid, MHFA). Utbildningsprogrammet är evidensbaserat och rekommenderas i flera lokala styrdokument. Det samordnas i länet av FoU Socialtjänst. Presentationen avslutas med en kvart för frågor och reflektioner kring ämnet.

Läs mer och delta

För att komma med på sändlistan för FoUU-Talks, kontakta FoU-samordnare Helena Karlén Nilsson:
helena.karlen.nilsson@regionuppsala.se