Ge makten vidare 2.0 – hur har det gått?

Startdatum 2022-05-11
Slutdatum 2022-05-11
Tid 08:30 - 10:00
Plats Missionskyrkan, Uppsala

INSTÄLLT. Uppsala kommun har tagit över framgångsrika arbetssätt från projektet Ge makten vidare. Har dessa arbetssätt gett ökad delaktighet? Bidrar de till målet om att erbjuda Sveriges bästa dagliga verksamheter? Välkommen till ett frukostseminarium där du får veta mer!

INSTÄLLT. Det har tyvärr uppstått problem som gör att tillfället inte går att genomföra som planerat. Vi tackar alla anmälda för visat intresse och hoppas att vi kan få höra om Uppsala kommuns delaktighetsarbete en annan gång.

För ett år sedan anordnade FoU Socialtjänst ett webbinarium om arvsfondsprojektet Ge makten vidare och hur framgångsrika arbetssätt och insikter från projektet skulle implementeras i Uppsala kommun. Vi fick träffa medarbetare och ansvariga och höra om förhoppningar och framgångsfaktorer.

Nu återvänder vi för att höra om kommunen lyckats med att ge makten vidare och i så fall hur? Vad har man lärt sig och vilka utmaningar finns? Och kan de nya arbetssätten bidra till att Uppsala kommun når sitt mål att erbjuda Sveriges bästa dagliga verksamheter?

Målgrupp

Chefer, medarbetare och förtroendevalda i Uppsala län.

Program

08:00 Drop in med kaffe och macka för den som vill.
08:30 Presentation av programmet och av alla talare. Kort bakgrund. Sveriges bästa dagliga verksamhet – hur är en sådan?
08:45 Ge makten vidare och strukturerade samtal enligt delaktighetsmodellen, DMO: Hur har det gått?
09:30 Bensträckare i lokalen.
09:35 Brukarrevision: Hur har det gått?
09:50 Avslutning av chefer och representant FUB.
10:00 Avslut.

Bakgrund

Projektet Ge makten vidare har drivits av FUB Uppsala Knivsta under fyra år med stöd från Allmänna Arvsfonden. Nu har Uppsala kommun tagit över vissa metoddelar, såsom brukarrevision inom LSS och strukturerade samtal enligt DMO.

FUB (Föreningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning) är en intresseorganisation med 150 lokala föreningar. I Uppsala och Knivsta har de ca 500 medlemmar med olika roller och erfarenheter.

Kontakt

Sofia Billås

Administratör

Hitta på sidan