Grundkurs i återfallsprevention

Startdatum 2022-09-13
Slutdatum 2022-10-04
Plats Missionskyrkan, lokal Linnéstugan. S:t Olofsgatan 40, Uppsala.
Anmäl dig

Återfallsprevention är en form av kognitiv beteendeterapi (KBT) som används inom området riskbruk, missbruk och beroende. Metoden syftar till att ge färdigheter i att påverka återfalls- och nykterhetsprocesserna.

Återfallsprevention är en form av kognitiv beteendeterapi (KBT) och bygger på social inlärningsteori och kognitiv psykologi. Metoden syftar till att ge yttre (beteendeinriktade) och inre (kognitiva) färdigheter att påverka såväl återfalls- som nykterhetsprocessen, och därmed möjligheter att undvika återfall.

Kursen baseras på boken Återfallsprevention utifrån KBT och MI vid problem med alkohol och narkotika av Liria Ortiz & Peter Wirbing, Studentlitteratur (2022, andra upplagan), och det manualbaserade behandlingsprogram i återfallsprevention som ingår i boken.

Utgångspunkten är att beskriva hur återfallsprevention som metod kan användas av behandlare och utredare såväl inom socialtjänst som hälso- och sjukvård, och inte minst uppmärksamma hur återfallsprevention kan tillämpas i en vårdkedja där till exempel den återfallspreventiva behandlingen inleds inom hälso- och sjukvården och fortsätter inom socialtjänsten.

För vem?

Grundutbildning i återfallsprevention riktar sig till dig som arbetar inom socialtjänst eller hälso- och sjukvård i Uppsala län med riskbruk, missbruk och beroende. Utbildningen lämpar sig bäst för dig som har en tids erfarenhet av arbete med målgruppen.

Varför?

Målet för kursen är att kursdeltagarna efter kursen självständigt ska kunna använda återfallsprevention som behandlingsmetod, som ett behandlingsprogram, individuellt med en klient eller med en grupp klienter, eller i vardagssamtal.

När?

13 september + 20 september + 4 oktober, kl. 8.30-16. OBS: Alla datum är obligatoriska delar av kursen.

Var?

Missionskyrkan, lokal Linnéstugan, S:t Olofsgatan 40, Uppsala

Hur?

Grundkurs i Återfallsprevention omfattar 3 obligatoriska heldagar med fysiska träffar i Uppsala. Mellan kursdagarna ingår läs- och övningsuppgifter.

Kursens pedagogik är att demonstrera hur återfallsprevention kan ”se ut och låta”, och att i nästa steg låta kursdeltagarna öva att använda de återfallspreventiva färdigheterna i korta tillämpningsövningar. I reflektionspass får kursdeltagarna möjligheter att resonera om hur de kan anpassa metoden utifrån den arbetssituation och de klienter som de har.

Innehåll

Kursens innehåll har fokus på demonstrationer av de tio sessioner som behandlingsprogrammet omfattar, och övningar att använda i de praktiska moment som ingår i sessionerna.

Kursen omfattar även:

  • Korta föreläsningar om grundläggande begrepp och teorier i metoden.
  • Demonstration och övning i hur en MI-baserad samtalsstil kan inkluderas i behandlingsprogrammet.
  • Genomgång av hur återfallsprevention kan användas i korta möten med klienter på ett improviserat sätt; det som benämns återfallsprevention i vardagssamtal.

Kurslitteratur som ingår

  1. Läroboken Återfallsprevention utifrån KBT och MI vid problem med alkohol och narkotika av Liria Ortiz & Peter Wirbing, Studentlitteratur (2022, andra upplagan)
  2. Artiklar som fördjupar om återfallsprevention vid substansberoende och samtidig psykiatrisk samsjuklighet, och om att använda ett KBT-baserat arbetssätt vid kognitiva funktionsvariationer.
  3. Ett arbetshäfte om återfallsprevention för klienter och patienter.

Kursledare

Lärare i kursen är Peter Wirbing, beteendevetare med grundläggande psykoterapiutbildning i KBT, och lärare i motiverande samtal, MI (MINT). Peter har mångårig erfarenhet av att undervisa och handleda i återfallsprevention.

Praktisk information

Utbildningen anordnas kostnadsfritt. För- och eftermiddagsfika ingår, lunch sker på egen hand.

Anmälan

Antalet platser är begränsat och kan komma att fördelas för jämnare spridning. För att anmäla intresse krävs medgivande från närmaste chef. Namn och kontaktuppgifter till chef anges vid intresseanmälan.

Anmäl ditt intresse senast den 1 september 2022 genom knappen "Anmäl dig"  på denna sida. Bekräftelse av plats ges senast den 2 september per mail till den som anmält sig samt till närmaste chef, preliminärt besked kan komma tidigare.

Läs mer om metoden återfallsprevention

Länkarna öppnas i en ny flik i webbläsaren.

Arrangör och kontakt

FoU Socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård, FoU-S (Region Uppsala i samverkan med länets kommuner).

FoU Socialtjänst arbetar på uppdrag av länets kommuner och Region Uppsala med att stödja evidensbaserad verksamhetsutveckling och samverkan som gör skillnad för invånare i behov av stöd, vård och omsorg.

Maria Adenhav Lantz

Regional utvecklingsledare