Grundutbildning i brukarrevision

Startdatum 2023-04-27
Slutdatum 2023-06-08
Plats Uppsala

Har du erfarenhet av att vara patient, brukare eller anhörig och vill bidra till verksamhetsförbättringar? Då kanske uppdrag som brukarrevisor är något för dig.

Vad är brukarrevision? 

Brukarrevision är en metod för ökad kvalitet och delaktighet. Metoden innebär att oberoende personer med egen erfarenhet utvärderar en verksamhet, utifrån patient- och brukarperspektiv, för att bidra till kunskap och verksamhetsförbättringar.

Vad innebär grundutbildningen i brukarrevision? 

Utbildningen handlar om hur man skapar användbara brukarrevisioner. Du kommer bland annat lära dig mer om brukarmedverkan, vad en brukarrevision är, intervju som metod och om du går Modul 3 även analys och skrivande. 

Vem riktar sig utbildningen till? 

Personer i Uppsala län som fått vård, stöd eller omsorg och som vill bidra till verksamhetsförbättringar. Även anhöriga är välkomna att gå utbildningen och ta uppdrag som brukarrevisor.

Vad händer efter utbildningen?  

Efter att ha gått utbildningen har du möjlighet att arbeta som brukarrevisor på timbasis. Man kan ha olika roller i arbetet med en brukarrevision, och de olika modulerna ger olika möjligheter till uppdrag. Det finns ingen garanti för uppdrag.

Tid, plats och anmälan

Utbildningen består av tre moduler. Varje modul innehåller mellan en och tre träffar. Du anmäler dig till en modul i taget och går på alla träffar som ingår i modulen.

För att välja vilken modul du ska börja med, läs under Förkunskaper vid varje modul. Kontakta oss gärna om du behöver hjälp att välja.

Modul 1 – en träff

Torsdag den 13 april klockan 13.00-16.00.

Innehåll: Patient- och brukarmedverkan och brukarrevision.
Förkunskaper: Du har erfarenhet av att ta del av vård och stöd samt intresse av att bidra till förbättringar i dessa verksamheter.
Plats: BRiUs kontor på Kungsgatan 70 D i Uppsala.
Anmäl dig till Modul 1 via mejl: hanna.radberg@briu.se

Modul 2 – två träffar

Torsdag den 20 april klockan 13.30-16.00.
Torsdag den 27 april klockan 13.30-16.00.

Innehåll: Intervjumetod, etik och samarbete.
Förkunskaper: Du har gått Modul 1 eller en liknande utbildning i brukarrevision.
Plats: Regionens hus på Storgatan 27 i Uppsala. 
Anmäl dig till Modul 2 senast den 17 april via detta formulär: https://link.webropolsurveys.com/S/910472BEAD0B14FA 

Modul 3 – tre träffar

Torsdag den 11 maj klockan 13.30-16.00.
Torsdag den 25 maj klockan 13.30-16.00.
Torsdag den 8 juni klockan 13.30-16.00.

Innehåll: Intervjumetod, etik och samarbete.
Förkunskaper: Du har gått Modul 2 och är intresserad av skrivande.
Plats: Regionens hus på Storgatan 27 i Uppsala. 
Anmälan: Du som har gått Modul 2 kommer få inbjudan till Modul 3.

Läs mer om brukarrevision hos BRiU

Länken öppnas i ett nytt webbfönster.

Arrangörer och kontakt

Utbildningen hålls av BRiU och FoU Socialtjänst Region Uppsala i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Kontaktperson hos BRiU är Hanna Rådberg. E-post:  hanna.radberg@briu.se 
Kontaktpersoner hos FoU Socialtjänst är:

Ulrika Toresten

Regional utvecklingsledare

Pernilla Lind Ågård

Vetenskaplig handledare