Fördjupningsutbildning i IBIC för LSS- och biståndshandläggare

Startdatum 2022-11-21
Slutdatum 2022-11-21
Tid 09:00 - 16:00
Plats Elite Hotell Academia, Suttungs gränd 6, Uppsala.
Anmäl dig

Tema: Följa upp. Fördjupa dina kunskaper om Individens behov i centrum (IBIC) och få vägledning av Socialstyrelsen.

Välkommen till en fördjupningsutbildning på temat Följa upp. Utbildningen ingår i en serie fördjupningsutbildningar om Individens behov i centrum (IBIC) som arrangeras med start våren 2022.

Under utbildningen ges flera tillfällen att tillsammans med kollegor i länet genomföra olika övningar, att diskutera ärenden ur ett handläggningsperspektiv och att ställa frågor direkt till Socialstyrelsens utbildare på området.

Innehåll

  • Kort repetition av teoretiska grunder
  • Information som behöver samlas in vid uppföljning av bedömt och avsett funktionstillstånd
  • Hur övergripande mål kan följas upp
  • Exempel på frågor att ställa vid uppföljning
  • Individbaserad systematisk uppföljning och nyttan med strukturerad dokumentation

För vem?

Biståndshandläggare och LSS-handläggare i Uppsala län. Detta är en fördjupningsutbildning som förutsätter att deltagarna har både praktiska och teoretiska baskunskaper om IBIC. Det kan därför vara lämpligt att inför fortbildningen ta del av grundutbild-
ningens film nr 6 – Följa upp.

Länsgemensam grundutbildning i IBIC

Dag, tid och praktisk information

Den 21 november klockan 9:00-16:00 på Elite Hotell Academia, Suttungs gränd 6 i Uppsala. Ingen kostnad, lunch ingår. Samma utbildning ges även den 5 december.

Anmälan

Då antalet platser är begränsat har varje kommun tilldelats ett antal platser per utbildningstillfälle och handläggarchef beslutar vilka handläggare som ska anmälas. Anmäl dig senast den 21 oktober genom rosa knappen "Anmäl dig" eller länken:

https://link.webropolsurveys.com/EP/6A5F9535EFC73535 

Varmt välkommen!

Bakgrund, arrangör och kontakt

FoU Socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård (FoU-S) är en länsgemensam forsknings- och utvecklingsenhet. Vi genomför tillsammans med länets kommuner sedan hösten 2020 en förnyad satsning på IBIC. Satsningen har hittills genererat ett länsgemensamt nätverk för kunskaps- och erfarenhetsutbyte, en webbaserad grundutbildning samt en kompensutvecklingsplan för fördjupningsutbildningar för handläggare respektive utförare i Uppsala län.

Fördjupningsutbildningen genomförs i samarbete med Socialstyrelsen.

Sanna Juhlin

Regional utvecklingsledare