IBIC Fördjupningsutbildning för LSS- och biståndshandläggare

Startdatum 2022-05-05
Slutdatum 2022-02-05
Tid 09:00 - 16:00
Plats Scandic Uplandia
Anmäl dig

Tema: Bedöma behov och övergripande mål.

Välkommen till en fördjupningsutbildning på temat Bedöma behov och övergripande mål. Utbildningen ingår i en serie fördjupningsutbildningar om Individens behov i centrum (IBIC) som arrangeras med start våren 2022.

Under utbildningen ges flera tillfällen att tillsammans med kollegor i länet genomföra olika övningar, att diskutera ärenden ur ett handläggningsperspektiv och att ställa frågor direkt till Socialstyrelsens
utbildare på området.

Programinnehåll
• Vinsterna med delprocesstegen bedömt och
avsett funktionstillstånd och generisk skala
• Att tillämpa generisk skala
• Samsyn i bedömt och avsett funktionstillstånd
• Att stödja individen att uttrycka sin vilja
• Att beskriva engagemang och delaktighet
• Innebörden av SoL- och LSS-lagstiftningens
övergripande mål

Förkunskap
Detta är en fördjupningsutbildning som förutsätter att deltagarna har både praktiska och teoretiska baskunskaper om IBIC.

Praktiskt
Ingen kostnad, lunch ingår.
Innehållet i denna inbjudan, samt
eventuella uppdateringar, finns även
på FoU Socialtjänsts webb.

Anmälan
Då antalet platser är begränsat har varje kommun tilldelats ett antal platser per utbildningstillfälle och handläggarchef beslutar vilka handläggare som ska anmälas. 

Kontakt