Fördjupningsutbildning i IBIC för utförare

Startdatum 2023-03-16
Slutdatum 2023-03-16
Tid 08:30 - 12:00
Plats Digitalt via Teams
Anmäl dig

Tema: Genomförandeplan. Fördjupa dina kunskaper om IBIC och utbyt erfarenheter med andra chefer eller samordnande funktioner från utförarverksamheter i länet.

Välkommen till en digital fördjupningsutbildning på temat Genomförandeplan. Utbildningen ingår i en serie fördjupningsutbildningar om Individens behov i centrum (IBIC) som ges med start våren 2022.

Under utbildningen ges flera tillfällen att tillsammans med kollegor i länet diskutera och genomföra olika övningar.

Målgrupp och förkunskaper

Tillfället är riktat till chefer och samordnare/nyckelpersoner bland utförare.

Då detta är en fördjupningsutbildning behöver deltagarna ha baskunskaper om IBIC och social dokumentation. Det kan därför vara lämpligt att inför fortbildningen ta del av grundutbildningens filmer 1, 2, 3-4, 5, 7 och 9.

Länsgemensam grundutbildning i IBIC

Programinnehåll

  • Att tolka beslut och beställning
  • Genomförandeplanens syfte och innehåll
  • Att planera genomförandet tillsammans med
    individen
  • Olika nivåer av delaktighet

Dag, tid och praktisk information

Den 16 mars 2023, kl. 08.30-12:00.
(Samma utbildning ges även den 23 november 2022 och den 16 februari 2023. Se kalendariet.)

Utbildningen ges digitalt genom Teams. Deltagare förväntas sitta vid egen dator. Teams behöver inte vara installerat på datorn.

Kommuner uppmanas att fördela deltagandet på samtliga utbildningstillfällen (50 platser per tillfälle).

Anmälan

Boka plats via knappen "Anmäl dig" senast 7 dagar innan valt datum. Du hittar alla tillfällen samt anmälan här i FoU-S kalendarium.

Bakgrund, arrangör och kontakt

FoU Socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård (FoU-S) är en länsgemensam forsknings- och utvecklingsenhet. Vi genomför tillsammans med länets kommuner sedan hösten 2020 en förnyad satsning på IBIC. Satsningen har hittills genererat ett länsgemensamt nätverk för kunskaps- och erfarenhetsutbyte, en webbaserad grundutbildning samt en kompensutvecklingsplan för fördjupningsutbildningar för handläggare respektive utförare i Uppsala län.

Sanna Juhlin

Regional utvecklingsledare